Co wolno dziecku w kociele..../ I /

Kt z nas nie by wiadkiem sytuacji, gdy podczas Mszy dziecko paka, krzycze, zaczepia ssiadw albo jedzi swoim plastikowym samochodzikiem po ssiednich awkach lub filarach. Gdy rodzice ma j wypracowany sposb reakcji, nie ma problemu. Jeli jednak jest inaczej - napicie w kociele zaczyna rosn.

Przeszkadza - nie przeszkadza? - Wydaje mi si, e dzieci, jeeli ju przeszkadzaj, to raczej wiernym ni kapanowi - mwi ks. Artur Gombik, ktry od lat prowadzi Msze w. dla dzieci w gliwickiej katedrze. - Zdarza si, e w zakrystii zjawia si kto i pyta, dlaczego nie zareagowaem na ze zachowanie dziecka. Tumacz wtedy, e nie widziaem tej sytuacji, bo tak jest naprawd. Ksidz Glombik przyznaje jednak, e to, co do niego nie dociera, innych wyprowadza z rwnowagi. - Pamitam, jak jeden z naszych ksiy nie mg spokojnie skoczy kazania, denerwowa si coraz bardziej, bo czterolatek biega mu przed ambonk. Nie dziwi mu si, bo on na co dzie nie pracuje z dziemi i nie jest oswojony z tak sytuacj. Kto inny opowiada, e na Mszy dziecko pakao tak gono, e kaznodzieja w kocu przerwa kazanie i wskaza matce miejsce z boku, gdzie moga je uspokoi. Pani chyba si obrazia, bo wysza z kocioa. - Wiem, e s rodzice, ktrzy si nie przejmuj nawet wtedy, gdy dziecko prbuje wej na otarz. Nie jestem jednak przekonana, czy to ma sens - mwi Elbieta Ku, lekarka, matka kilkuletniej Dorotki. - Dziecko moe sobie skaka w domu po schodkach, biega po podwrku, ale koci to nie jest plac zabaw. Kada kultura ma swj rytua, kiedy wprowadza si dziecko w przestrze sacrum i uwaam, e nie naley z tego rezygnowa. I dodaje: - Rozumiem., e moja crka swoim zachowaniem moe przeszkadza komu, kto przyszed do kocioa pomodli si w skupieniu. Wole wiec takich sytuacji unika. Razem czy osobno? Rodzice bardziej wyczuleni na reakcj otoczenia staraj si nie zabiera maego dziecka do kocioa, jeli wiedz, e jest ruchliwe i nie usiedzi lub nie pochodzi spokojnie przez godzin. Nie wszyscy jednak uwaaj, e to dobre rozwizanie, bo przecie niedziela to czsto jedyny dzie, kiedy caa rodzina moe by razem. W dodatku dobrze, gdy dziecko od maego przyzwyczaja si do obecnoci w kociele, a jeszcze lepiej, gdy widzi modlcych si tam rodzicw. - Niedzielna Eucharystia ma charakter wsplnotowy, uczestnicz w niej modsi i starsi - tumaczy ks. Glombik. - Dzieci ucz si w duej mierze przez naladowanie. Gdy mama i tata maj zoone rce do modlitwy, to dziecko te. Jeli dziadkowie korzystaj z modlitewnika, to ono te si o niego upomina. Sowa pouczaj, czyny pocigaj, dlatego wane, eby by w kociele razem - tumaczy. Zasada, chocia suszna, nie musi sprawdza si we wszystkich okolicznociach, zwaszcza w przypadku modszych dzieci. - Wsplne wyjcie z mem i crk do kocioa jest dla mnie wygodne, ale co z tego, skoro ja z tej Mszy tak naprawd nic nie mam. Prdzej czy pniej jedno z nas bdzie musiao wyj, a poza tym cay czas jestemy w stanie czuwania i obserwowania, co maa robi - tumaczy Elbieta Ku. Problem dorosych Dziecko trzeba wkomponowa w Msz w., zabiera do kocioa, ale rodzic musi by mobilny. Mona te wybiera krtsze Msze w. lub te specjalnie przygotowane dla dzieci – radzi ks. Bernard Plucik, proboszcz parafii w Kuni Raciborskiej, ktry ma wieloletnie dowiadczenie w prowadzeniu Mszy z udziaem dzieci. Wedug niego, dopki dziecko jest dzieckiem, to wszystko w porzdku. Problemy rodz si wtedy, gdy doroli gubi si w swojej roli. - Jeeli rodzic trzyma dziecko za mocno przy sobie, albo przeciwnie - daje mu za duo swobody, to ono na pewno wykorzysta t sytuacj. Ale jeeli wczeniej wytumaczy, e wyjcie do kocioa to powana sprawa, e trzeba si cichutko zachowywa, to dziecko to zrozumie. Lepiej te usi w takim miejscu, eby w razie potrzeby mona byo wyj bez wywoywania zamieszania. Mona by te wrci do dawnych zwyczajw, gdy rodzice i .dziadkowie celebrowali ju sam moment wejcia do kocioa. Dzi czsto zapominamy, ile gestw da si wykona przy tej okazji. - Zanurzenie rczki w kropielnicy, zrobienie znaku krzya, zwrcenie uwagi na czerwone wiateko przy tabernakulum, zdjcie czapeczki chopcu, wsplne przyklkniecie — to s wane momenty, ktre ucz i wyciszaj - mwi ks. Plucik. - Praktykowanie ich razem z dzieckiem w naturalny sposb budzi wraliwo na obecno sacrum. No wanie... Moe znacznie powaniejszym problemem, ktrym trzeba si zaj w pierwszej kolejnoci, jest zanikajce poczucie witoci miejsca. Gdybymy go przemyleli, mogoby si okaza, e dyskusja nad zachowaniem dzieci w kociele jest ju niepotrzebna. Bo one tak naprawd w caej tej sytuacji s Bogu ducha winne. GN 33 / 2004wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019