Dziecko w kociele / II / - rady dla rodzicw

1. Nie przynosimy zabawek do kocioa – nie pozwalamy na „malowanie - rysowanie” cian i filarw zabawkami. 2. Nie dopuszczamy do tego, aby dziecko chodzio po kociele bez opieki...i przeszkadzao innym „swoimi kaprysami”. 3. Nie stawiamy dzieci na awkach. 4. Gdy dziecko gono pacze – dyskretnie wychodzimy z kocioa 5. Najlepiej zajmujemy miejsce z tyu kocioa – aby mc dyskretnie wyj z dzieckiem gdy pacze... chce pi... je.. 6. Nie przyzwyczajamy dziecko do jedzenia ..picia ..w kociele ( chipsy, ciasteczka, paluszki, soczki...) 7. Uwraliwiamy dziecko ‘na sacrum w kociele” – „tu mieszka Pan Jezus... czerwona lampka przypomina , e naley si zachowywa cicho i grzecznie....” 8. Zachcamy dziecko do piewu w kociele (w sklepach i ksigarniach do nabycia s ksieczki dla maych dzieci). Dziecko wtedy jest dumne, e tak jak dorosy posiada ksieczk i zachowuje si „powanie”. 9. Idc do kocioa,sklepu- dziecko nie prowadzimy od strony jezdni (moe si nagle wyrwa,wpa pod samochd). 10.Nie rozpieszczamy dziecka. Nadwraliwa opieka nie jest dobra. Dziecko powinno uczy si i powinno by „uczone” samodzielnoci i odpowiedzialnoci za to co robi.

Pamitajmy o tym, e to my - rodzice ksztatujemy dzieci. Gdy nasze dzieci przychodz na wiat – mamy nieograniczone moliwoci wykonania rnorodnych ruchw i kombinacji. Z kadym jednak ruchem moliwoci te si zmniejszaj. Pewne nawyki pozostan, a innych nie zdoamy wymaza. To , jakie nasze dzieci bd kiedy w duej mierze zaley od tego, co zrobimy teraz! [„jak posiejesz, takie zbierzesz plony”]. Czas dziecka w naszym yciu kiedy dobiega koca i potem ju co najwyej moemy powiedzie (do siebie): „Gdybym jeszcze raz wychowywaa swoje dzieci...” Matkawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019