Jak si ubra do kocioa

We wszystkich krajach katolickich, a zwaszcza we Woszech, Hiszpanii, Portugalii i Francji, zakazane jest wchodzenie do kocioa z obnaonymi ramionami lub kolanami, a take z duym dekoltem lub w przewitujcym ubraniu. Zakaz nie jest konsekwentnie przestrzegany w prowincjonalnych kocioach w regionach turystycznych. Im wiksza i waniejsza witynia, tym bardziej prawdopodobne, e nie wpuszcz nas do niej w szortach lub bluzce bez rkaww. Naley szczeglnie zwraca na to uwag, nie tylko w Rzymie, Fatimie czy Lourdes, ale take np. w Taiz, gdzie odbywaj si ekumeniczne spotkania modziey rnych wyzna. W niektrych wityniach mona wypoyczy chusty do zasonicia ramion lub ng, a w Rzymie kupi papierowe ubranie: bluzka kosztuje 5 E, spdnica 4, a spodnie 6. Bardziej surowe ograniczenia panuj w wityniach i klasztorach prawosawnych. Na przykad do klasztoru Meteory w Grecji mczyni mog wej tylko w dugich spodniach, a kobiety wycznie w spdnicach lub sukniach za kolana (zakazane s spodnie). Kobiety powinny mie take nakrycie gowy. Odpowiedni strj mona czsto wypoyczy przed wejciem. W krajach muzumaskich, a take w Izraelu, ograniczenia s szczeglnie surowo przestrzegane. Nawet po ulicy nie wolno chodzi w krtkich spodenkach lub bluzce bez rkaww. Ograniczenia dotycz zwaszcza kobiet. W Iranie musz one wszdzie nosi nakrycia gowy, szczelnie zasaniajce wosy, dugie rkawy i dugie spdnice. Wymagane jest mskie towarzystwo, kobiety nie powinny chodzi same. W meczetach we wszystkich krajach kobiety powinny mie obowizkowo zakryt gow (mona zaoy chustk). Spdnica musi si koczy co najmniej poniej kolan. Niewaciwie ubrani turyci zostaj okryci specjaln peleryn. Przy wejciu zarwno kobiety, jak i mczyni zdejmuj buty. Jaki strj jest praktykowany u nas??? Spjrzmy na „nie turystw”, ale na uczestniczcych w naboestwach czy mszach w. Jake czsto ten noszony strj nie ma nic wsplnego z miejscem - penym powagi i obecnoci Boga. W jakim stroju „idziemy na odpust” czy „na wesele”; na „I komuni w.” czy na „chrzciny”. W jakim stroju jestemy „przy okazji Jubileuszu” czy nawet „pogrzebu”. Te pytania s skierowane gwnie pod adresem modziey...pod adresem dziewczt....a nieraz dotycz rwnie starszych osb. Zaniko wyczucie – do jakiego miejsca si udajemy. Koci – to nie sala weselna ani sala sylwestrowa....ani plaa. Czy dzisiaj jeszcze ksidz lub „starsza osoba” ma prawo jeszcze co powiedzie ???? Albo te kady indywidualnie uwaa siebie za autorytet niepodwaalny...i „nikt mi nie bdzie dyktowa, jak mam si ubra. Dobrze by byo – gdyby kady z nas: i starsi i modsi dooyli stara, aby w kociele nie robi rewii mody pod tematem: „kto potrafi si najskromniej ubra”....kto potrafi zaoy ubranie „z najbardziej prowokacyjnym napisem”......albo moe z drugiej strony postawi rygory zachodnie: postawi bramkarzy przy drzwiach i nie wpuci np.; m.in. na lub niewaciwie ubrane osoby ( np. dziewczta „symbolicznie ubrane”). W kocu – kady udajc si do kocioa wie – dokd idzie. SZANUJMY MIEJSCA WITE !!!!!wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019