EUCHARYSTIA - REWOLUCJA CZY NIEDOINFORMOWANIE ?

Wygldao na to, e pocztek Adwentu przyniesie ma rewolucj w liturgii wskutek nowych orzecze Episkopatu o Eucharystii. Prawda okazaa si inna. Przy okazji wyszo na jaw, e Komunia wita na rk wzbudza nadal w Polsce emocje. Wrd wiernych, ksiy i biskupw. Czy w Polsce dozwolona jest Komunia „na rk"?

Wprowadzenie do Mszau stwierdza:, Jeeli udziela si Komunii witej tylko pod postaci chleba, kapan kademu z przyjmujcych ukazuje nieco uniesion Hosti, mwic: Ciao Chrystusa. Przystpujcy do Komunii witej odpowiada: Amen i przyjmuje Najwitszy Sakrament do ust lub, jeli jest to dozwolone, na do, wedug swego uznania. Przystpujcy do Komunii spoywa ca wit Hosti tu po jej przyjciu" (OWMR, nr 161). Nasuwa si pytanie, czy w Polsce jest dozwolone przyjmowanie Komunii w. na do. Cytowany powyej dokument II Polskiego Synodu Plenarnego podaje obowizujce przepisy dla Kocioa w Polsce. Tam wic naley szuka odpowiedzi. Synod zaleca przyjmowanie Komunii w. „do ust", „nie wykluczajc jednak innych form przyjmowania Komunii". Przyznajmy, to do enigmatyczny zapis. Co oznacza „inne formy przyjmowania Komunii"? Musi on oznacza Komuni „na rk". Nie ma innej moliwoci, poniewa OWMR mwi wyranie tylko o dwch sposobach udzielania Komunii: do ust lub na do. Interpretowanie zapisu Synodu w taki sposb, e chodzi tutaj tylko o eucharysti pod dwiema postaciami lub tylko cudzoziemcw, wydaje si naduyciem. Pomijamy tutaj kwesti sposobw udzielania Komunii pod postaci wina. Z powyszego wynika, e informacja o zmianie liturgicznego przepisu bya bdna. Nie grozi nam adna „rewolucja" w liturgii. Ju teraz w Polsce przystpujcy do Komunii witej sam moe decydowa, czy Ciao Chrystusa przyjmuje do ust, czy na rk. Celebrans powinien uszanowa jego wol. Mona si spodziewa, e opracowywany dokument przypomni o tych zasadach, rozwieje wtpliwoci i ostatecznie uporzdkuje t spraw. Spostrzeenia na marginesie. Rodzi si kilka refleksji. 1/ Sprawa sposobu przyjmowania Komunii w. budzi wiksze emocje ni jest tego warta. Forma przyjmowania Ciaa Chrystusa „na rk" od lat jest rozpowszechniona w Kocioach lokalnych na Zachodzie. Nie jest to liturgiczna moda „zepsutego Zachodu" - jak twierdz niektrzy. To raczej powrt do praktyki powszechnej w Kociele pierwszych wiekw. wiadcz o tym opisy sprawowania liturgii czy wskazwki dla uczestnikw zachowane w dzieach pisarzy wczesnochrzecijaskich. 2/ Niebezpieczestwo braku szacunku dla Eucharystii istnieje zawsze. Przyjmowanie Komunii na rk zmusza wiernych do wikszej uwagi i szacunku dla Najwitszego Sakramentu ni przyjmowanie do ust. Jezus zdecydowa si na bardzo nietrway sposb swojej obecnoci - w kawaku chleba i w kropli wina. Czynic to, wiedzia zapewne, e chleb si kruszy, czasem spada z talerza, wino mona rozla. Jeszcze bardziej krucha jest Jego obecno w czowieku, poniewa przyjmujemy Go zawsze jako sabi ludzie, podatni na grzech. Wiksz profanacj dla Jezusa eucharystycznego jest kady grzech chrzecijanina wychodzcego ze Mszy w., ni fakt, e konsekrowana Hostia lub jej czstki upadn przez nieuwag na podog. 3/ Zalecane przez Episkopat pozostaje przyjmowanie Komunii w. do ust, zgodnie ze zwyczajem praktykowanym w Polsce. Nie powinno si wic lansowa zmiany. Jeli jednak kto wyciga do, aby przyj Komuni, ma do tego prawo. Ostatecznie sposb, w jaki przyjmujemy Ciao Chrystusa jest spraw drugorzdn. O wiele bardziej istotne jest wewntrzne nastawienie czowieka - to, czy przyjmuje Go sercem wolnym od grzechu ciiego, z wiar i z mioci.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019