z KKK: Niesakramentalne zwizki a sakrament pokuty

Zwizki Partnerskie ( = wsplne zamieszkanie „ jak maestwo”), maestwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie s zgodne z moralnoci chrzecijask. Jeeli kto wybiera taki styl ycia, musi te zaakceptowa konsekwencje takiej postawy. Nie moe sprawowa funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba e nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowizku o wszystko pyta ] ani nie moe wwczas przystpowa do komunii w. Taka postawa nie jest spraw prywatn – bo swoim postpowaniem daje ze wiadectwo swojej wierze... innych swoim przykadem pociga do zego. Poniewa coraz wicej jest takich sytuacji w naszych rodzinach – powinnimy wszyscy zastanowi si nad tym – czy zasady wiary podawane przez Koci Katolicki dla nas jeszcze co znacz – i tam gdzie to jest moliwe usun przeszkody wykluczajce nas z ycia sakramentalnego ( Pokuta, Eucharystia ). Ostatecznie jednak kady sam musi siebie okreli i „tak si zachowa” aby przyj postaw konsekwentn ( jeeli s przeszkody – nie korzystam z sakramentw na wasne yczenie; jeeli s do usunicia – to naley je usun; jeeli ich usun nie mona – trzeba konsekwentnie przyj to, co Koci naucza.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019