z KKK: Niesakramentalne związki a sakrament pokuty

Związki Partnerskie ( = wspólne zamieszkanie „ jak małżeństwo”), małżeństwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie są zgodne z moralnością chrześcijańską. Jeżeli ktoś wybiera taki styl życia, musi też zaakceptować konsekwencje takiej postawy. Nie może sprawować funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba że nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowiązku o wszystko pytać ] ani nie może wówczas przystępować do komunii św. Taka postawa nie jest sprawą prywatną – bo swoim postępowaniem daje złe świadectwo swojej wierze... innych swoim przykładem pociąga do złego. Ponieważ coraz więcej jest takich sytuacji w naszych rodzinach – powinniśmy wszyscy zastanowić się nad tym – czy zasady wiary podawane przez Kościół Katolicki dla nas jeszcze coś znaczą – i tam gdzie to jest możliwe usunąć przeszkody wykluczające nas z życia sakramentalnego ( Pokuta, Eucharystia ). Ostatecznie jednak każdy sam musi siebie określić i „tak się zachować” aby przyjąć postawę konsekwentną ( jeżeli są przeszkody – nie korzystam z sakramentów na własne życzenie; jeżeli są do usunięcia – to należy je usunąć; jeżeli ich usunąć nie można – trzeba konsekwentnie przyjąć to, co Kościół naucza.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019