wita Magorzata – patronka kocioa w Wysokiej

W Antiochii Pizydyjskiej urodzia si w. Magorzata zwana take Maryn. Bya crk rodzicw pogaskich. Jako niemowl stracia matk, wic ojciec Edyzeusz odda dziecko na wychowanie uczciwej kobiecie w pobliskiej wiosce. Piastunka Magorzaty bya chrzecijank. Nie omieszkaa wic przekaza maej dziewczynce podstawowych prawd chrzecijaskich. Serdeczny stosunek pomidzy Magorzata a jej „przybran matk – opiekunk” jeszcze bardziej si zacieni., kiedy pod wpywem syszanych opowieci o zasugach mczennikw doros ju dziewczyna bya gotowa odda nawet ycie za Chrystusa. Chtnie przyja chrzest z wody, a chwil duchowego odrodzenia uwicia dobrowolnym lubem czystoci a do mierci. Gdy ojciec dowiedzia si o religii chrzecijaskiej swojej crki, stara si j najpierw pochlebstwami a potem grobami odwie od prawdziwej wiary. Wobec oporu zagrozi Magorzacie, e odtd w domu jego nie bdzie miaa praw crki, tylko bdzie traktowana jako suca – niewolnica.

Zrezygnowa wic musiaa mna dziewczyna z kosztownych szat i ubra si w achmany. Musiaa opuci dom i pj w pole pilnowa trzody. Tak cikie dowiadczenie nie zaamao silnej woli Magorzaty. Obowizki sobie narzucone speniaa sumiennie, przeplatajc wolne chwile modlitw i pobonymi pieniami. Przypadkowo pozna Magorzat przejedajcy drog namiestnik Olibariusz. Uderzony niezwyk urod dziewczyny rozpocz z ni rozmow, w ktrej dowiedzia si bliszych szczegw i jej zacnym pochodzeniu i obecnym losie. Korzystajc z swojej wadzy wezwa Magorzat do Antiochii, aby nakoni j do wyrzeczenia si Jezusa a potem poj j za on. Na propozycj Olibariusza odpowiedziaa Magorzata odmownie.. Namiestnik odmow odebra jako obelg dla siebie i blunierstwo wobec bogw. Rozkaza obnay dziewczyn i tak dugo biczowa, a krew spywaa na ziemi. Magorzata nie skarya si. Z oczami wzniesionymi w niebo bagaa Boga o si do wytrwania i dzikowaa za sposobno do cierpie.. Wtrcona do wizienie musiaa jeszcze odeprze pokus zego ducha. ktry pojawi si postaci smoka. Do tej sytuacji odnosz si niektre wizerunki przedstawiajce w. Magorzat. Po szybkim, cudownym wyleczeniu ran postawiono j ponownie przed Olibariusza. Zadziwia wszystkich ponown staoci woli. Nie wahaa si przyzna , e to Bg umocni jej wol i uleczy w krtkim czasie rany po biczowaniu. Chcc j zama na duchu – sdzia kaza przypala jej piersi i boki gorejcymi gowniami a potem zwizan rzuci w zimn wod aby powikszy bl. Wielu spord obecnych przy tych torturach otwarcie wyznao wiar chrzecijask. Nieugity Olibariusz kaza mieczem ci Magorzat. Kiedy kat waha si z wykonaniem wyroku – Magorzata zachcaa go do spenienia rozkazu –„aby nie odbiera jej wieca mczeskiego. W 284 r. w. Magorzata oddaa sw czyst dusz Bogu. Czcimy j jako patronk szczliwego rozwizania oraz jako wspomoycielk przy zwalczaniu pokus.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019