wity Roch

wity Roch. Jego ycie przypada na pne redniowiecze, datuj je na lata 1345—1377 lub 1350—1378. Niewiele o nim wiemy. Wenecki doa i filozof, Franciszek Diedo, wyda w r. 1478 jego Vita, ale ani ono, ani anonimowe starsze Acta breviora nie zasuguj na jakkolwiek wiar. Wedug Diedo mia pochodzi z Montpellier i by od wczesnych lat sierot. Rozdawszy, co mia, ubogim, wybra si w r. 1317 jako pielgrzym do Rzymu. W Wiecznym Miecie z powiceniem pielgnowa dotknitych epidemi i uzdrawia ich znakiem krzya. Gdy wdrowa w r. 1320 z powrotem, w Placencji sam zapad na zdrowiu, ale cudownie zosta uzdrowiony. W dwa lata pniej wrci do Montpellier lub — jak chc Acta breviora — do Angery w Lombardii i tam zosta jako domniemany szpieg wtrcony do wizienia. Tam torturowano go. Po piciu latach zmar (1327 r.). Bg sam ujawni cudownym napisem na cianie wizienia jego niewinno i wito oraz zwierzon mu opiek nad dotknitymi zaraz: Ci, ktrzy zostan dotknici zaraz a bd wzywa na pomoc w. Rocha, jako swego porednika i ordownika bd uleczeni". W pierwszej poowie XV w. pojawiaj si pierwsze lady oddawanej Rochowi czci. Rozkwita ona pod koniec tego stulecia, zwaszcza gdy w r. 1485 przeniesiono rzekome relikwie witego z Montpellier do Wenecji. Kult rozwin si potem wzdu szlakw handlu prowadzonego przez kupcw weneckich. Niemao te do jego rozwoju przyczynili si franciszkanie, ktrzy witego zaliczyli do swych tercjarzy. Rochowi powicono niezliczon ilo kociow, kaplic, szpitali, przytukw itp. W Niemczech szczeglnej popularnoci nabray pielgrzymki na St. Roch Berg pod Bingen; znalazy one swe echo u Goethego. W Polsce Roch czczony by bardzo wczenie. Powstao tu nie tylko kilka kociow i kaplic pod jego wezwaniem (najwczeniejszy w Oawie, 1385?), ale take bractwa, a nawet zgromadzenie zakonne (rochici). Obecnie ucieka si do niego ludno Opolszczyzny (Dobrze Wielki, Olesno ) oraz okolic Wielunia (Konopnica). Roch zaliczany bywa do tzw. czternastu wspomoycieli. Patron miast; Montpellier, Parmy i Wenecji jest rwnie bardzo mocno czczony przez : aptekarzy, lekarzy, ogrodnikw, rolnikw, szpitali, winiw. Jest opiekunem zwierzt domowych. IKONOGRAFIA: w. Roch przedstawiany jest jako mody pielgrzym lub ebrak w achmanach, z psem licym mu rany albo biegncym obok. Jego atrybutami s: anio, anio i pies trzymajcy w pysku chleb, pies, torba pielgrzyma.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019