Historia figury MBF z kościoła w Kolonii Łomnickiej

25 maja 1981 roku do Portu Lotniczego w Warszawie na Okęciu nadeszła przesyłka z Lizbony. Okazało się, że jest to duża, piękna figura Matki Bożej Fatimskiej. Ofiarodawcą był Ryszard PRESTEL , z parafii Ubstadt-Weiher w diecezji Freiburg – wielki czciciel Matki Bożej Fatimskiej, który co roku pielgrzymuje do Fatimy. Jego pragnieniem było, aby Matka Boża Fatimska znalazła się w Kościele Parafialnym w Ubstadt – Weiher. Ponieważ jednak była już tam umiejscowiona scena Wniebowzięcia Matki Bożej – Ks. Reinhold KLEIN (prob. z Wysokiej 1971-79) zaproponował mu, aby Figurę Matki Bożej Fatimskiej przesłać do kościoła w Kolonii Łomnickiej. Po otrzymaniu wiadomości o przesyłce - Ks. Józef Mrocheń i p. Horst Pollok przywieźli figurę z Warszawy do Wysokiej (gdy na lotnisku otwarto przesyłkę i zobaczono twarz Maryi – nie chciano figury wydać ). Figura została postawiona najpierw w prawej bocznej wnęce kościoła w Wysokiej. Bardzo pragnął ją mieć u siebie w Oleśnie Ks. dziekan A. Kaleja. Ponieważ adresat nie był precyzyjnie podany – doszło do małego konfliktu pomiędzy Ks. Kaleją. Ks. J. Mrocheń jednak „obronił” prawo i miejsce figury dla parafii Wysoka z przeznaczeniem do kościoła w Kolonii Łomnickiej. Dopiero w 1995 r. Ks. R. Klein „ujawnił” cały początek drogi figury Matki Bożej z Fatimy do Kolonii Łomnickiej. Po trzech dniach nowenny w kościele parafialnym w Wysokiej - 19.08.1981 r. figurę żegnała cała Wysoka aż pod klasztor Sióstr Służebniczek NMP. Stąd została przewieziona do Kolonii Ł. przez p.Alojzego Tyla. Tam na początku wioski czekali już mieszkańcy Kolonii Łomnickiej w odświętnym nastroju. Cała wioska była pięknie przystrojona. Przez całą wioskę figura była niesiona przez poszczególne stany aż do kościoła. Tam została poświęcona i po uroczystej Mszy św. postawiona w miejsce byłej figury gipsowej. Całego aktu wprowadzenia dokonał O. Chudoba SVD z Bytomia. Figurę umieszczono w prezbiterium w miejsce dawnej figury betonowej ( stoi obecnie na placu kościelnym). Od tego czasu rozpoczęły się Nabożeństwa Fatimskie w Kolonii Łomnickiej. Odtąd co miesiąc są odprawiane w Kolonii Łomnickiej NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE.: w każdą niedzielę po 13 dniu miesiąca w okresie letnim oraz: każdego 13 dnia miesiąca w okresie zimowym. Pierwsze nabożeństwo fatimskie odbyło się 20.09.1981 r. W Nabożeństwach Fatimskich uczestniczą licznie nie tylko Parafianie ale także mieszkańcy całej Ziemi Oleskiej. Powiadają często mieszkańcy, że Matka Boża uczyniła cud. Krótko bowiem przed pojawieniem się Figury MBF położono asfalt na drodze z Wysokiej do Kolonii Łomnickiej., ”aby Matka Boża mogła wjechać do Kolonii Ł i by Pielgrzymi mieli też ułatwioną drogę dotarcia do Kolonii Łomnickiej”. Dzięki przybyciu figury Matki Bożej Fatimskiej wioska dotąd „odcięta od świata” stała się miejscem pielgrzymowania wiernych z całej okolicy.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019