Historia figury MBF z kocioa w Kolonii omnickiej

25 maja 1981 roku do Portu Lotniczego w Warszawie na Okciu nadesza przesyka z Lizbony. Okazao si, e jest to dua, pikna figura Matki Boej Fatimskiej. Ofiarodawc by Ryszard PRESTEL , z parafii Ubstadt-Weiher w diecezji Freiburg – wielki czciciel Matki Boej Fatimskiej, ktry co roku pielgrzymuje do Fatimy. Jego pragnieniem byo, aby Matka Boa Fatimska znalaza si w Kociele Parafialnym w Ubstadt – Weiher. Poniewa jednak bya ju tam umiejscowiona scena Wniebowzicia Matki Boej – Ks. Reinhold KLEIN (prob. z Wysokiej 1971-79) zaproponowa mu, aby Figur Matki Boej Fatimskiej przesa do kocioa w Kolonii omnickiej. Po otrzymaniu wiadomoci o przesyce - Ks. Jzef Mroche i p. Horst Pollok przywieli figur z Warszawy do Wysokiej (gdy na lotnisku otwarto przesyk i zobaczono twarz Maryi – nie chciano figury wyda ). Figura zostaa postawiona najpierw w prawej bocznej wnce kocioa w Wysokiej. Bardzo pragn j mie u siebie w Olenie Ks. dziekan A. Kaleja. Poniewa adresat nie by precyzyjnie podany – doszo do maego konfliktu pomidzy Ks. Kalej. Ks. J. Mroche jednak „obroni” prawo i miejsce figury dla parafii Wysoka z przeznaczeniem do kocioa w Kolonii omnickiej. Dopiero w 1995 r. Ks. R. Klein „ujawni” cay pocztek drogi figury Matki Boej z Fatimy do Kolonii omnickiej. Po trzech dniach nowenny w kociele parafialnym w Wysokiej - 19.08.1981 r. figur egnaa caa Wysoka a pod klasztor Sistr Suebniczek NMP. Std zostaa przewieziona do Kolonii . przez p.Alojzego Tyla. Tam na pocztku wioski czekali ju mieszkacy Kolonii omnickiej w odwitnym nastroju. Caa wioska bya piknie przystrojona. Przez ca wiosk figura bya niesiona przez poszczeglne stany a do kocioa. Tam zostaa powicona i po uroczystej Mszy w. postawiona w miejsce byej figury gipsowej. Caego aktu wprowadzenia dokona O. Chudoba SVD z Bytomia. Figur umieszczono w prezbiterium w miejsce dawnej figury betonowej ( stoi obecnie na placu kocielnym). Od tego czasu rozpoczy si Naboestwa Fatimskie w Kolonii omnickiej. Odtd co miesic s odprawiane w Kolonii omnickiej NABOESTWA FATIMSKIE.: w kad niedziel po 13 dniu miesica w okresie letnim oraz: kadego 13 dnia miesica w okresie zimowym. Pierwsze naboestwo fatimskie odbyo si 20.09.1981 r. W Naboestwach Fatimskich uczestnicz licznie nie tylko Parafianie ale take mieszkacy caej Ziemi Oleskiej. Powiadaj czsto mieszkacy, e Matka Boa uczynia cud. Krtko bowiem przed pojawieniem si Figury MBF pooono asfalt na drodze z Wysokiej do Kolonii omnickiej., ”aby Matka Boa moga wjecha do Kolonii i by Pielgrzymi mieli te uatwion drog dotarcia do Kolonii omnickiej”. Dziki przybyciu figury Matki Boej Fatimskiej wioska dotd „odcita od wiata” staa si miejscem pielgrzymowania wiernych z caej okolicy.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019