Historia kocioa filialnego w Wachowie

Koci w Wachowie naley do parafii Wysoka. Do wachowskiej filii nale wioski: Wachw, Lena oraz przysiki: Korzonki, Ameryka, Kunica, Nowy Wachw. Pierwsza wzmianka o miejscowoci Wachw pochodzi z 1244 r. natomiast drug wiosk filialn wspomina si w 1300 r. Nastpna informacja z 1557 r. dotyczy obu miejscowoci, bowiem w tym czasie byy wasnoci rodziny Wachowskich. Przez nastpne lata zarwno Wachw jak i Lena szybko zmieniay swoich wacicieli (rodziny: Sobottendorf, Ortontowski, Schaff, Cebulka, Sommerfeld von Falkenhain.) W 1679 r. opolskie akta archidiakonackie pierwszy raz wspominaj koci pw. w. Wawrzyca w Wachowie jako fili parafii Wysoka.

Budowla jest opisana jako stara,20 okci duga,10 okci szeroka z dwoma dzwonami bez adnego tabernakulum,posiadajca tylko trzy okna. wczesny proboszcz wysocki Ks. ,Jakub Ignacy Bothulides doda, e witynia jest stara, ciemna i wymaga remontu. Wczeniejsze dokumenty dotyczce wachowskiego kocioa nie zachoway si, ale musi by pewne, e witynia ta istniaa przynajmniej 150 lat przed wpisem do akt archidiakonalnych, gdy w przeciwnym razie nie byaby wspominana jako stara. W 1706 r. wybudowano w Wachowie pod kierunkiem Ks. Prob. Piotra Pawa Kosa nowy, wikszy koci. Przyczyny budowy nowej wityni oraz fundatora nie znamy. Wysuwane s przypuszczenia, e poprzedni koci by zbyt stary i zbyt may, a poza tym mg ulec zniszczeniu. Fundatorem organw (pozytywu) do nowej budowli by Gottfried Ludwik von Schimonsky.Po wybudowaniu nowej wityni obie wioski filialne nie miay adnego staego posiadacza do czasu kiedy Wachw dosta si ksiciu raciborskiemu a Lena w 1795 r. przesza we wadanie rodziny von Walhofen. Druga po. XVIII w. bya okresem wzmoonej kolonizacji fryderycjaskiej i wtedy najprawdopodobniej powstay kolonie: Korzonki ( Rodland) oraz Nowy Wachw (Neu Wachow), ktrych mieszkacy zaczli chodzi do wachowskiego kocioa. Caa parafia wysocka liczya w 1895 r. 3712 katolikw ( 32 ewangelikw).W Wachowie mieszkao 381 katolikw ( 6 ewangelikw) a w Lenej wraz z Korzonkami i Nowym Wachowem - 377 katolikw ( 11 ewangelikw).W 1833 kolatorem kocioa pw. w. Wawrzyca w Wachowie byo ksistwo raciborskie, z ktrego funduszy miano wykonywa wszystkie remonty budowli kocielnej. Zrzdzeniem boskim I wojna wiatowa omina drewniany kociek. 24 .07.1938 r. Ks. Prob. Antoni Kaleja powici na tutejszym cmentarzu nowy krzy. Podczas II wojny wiatowej koci rwnie nie ponis wikszych strat. Ks. Antoni Kaleja powici 29.05.1949 trzy nowe krzye. W trzy lata pniej, pod kierunkiem tego proboszcza przeprowadzono gruntowny remont kocioa. Nieopodal staa stara stodoa, ktr w 1975 r. Ks.Prob.Reinhold Klein przebudowa na potrzebn wwczas salk katechetyczn. W rok pniej zaoono nowy dach nad prezbiterium, zakrysti oraz zakonserwowano ca budowl od zewntrz i cito niebezpieczne dla kocioa drzewa. Nastpny remont generalny wityni przeprowadzi Ks. Prob. J.Mroche. W 1982 wymalowano wntrze (p.Buhl z Kronicy) - wyzocenie otarzy, wymalowanie cian i sufitu, odnowienie ram stacji Drogi Krzyowej. W nastpnym roku pooono dach na kociele, ogrodzono plac i zakonserwowano budowl od zewntrz. Podczas wymiany podogi w 1984 r. odkryto pod wityni stare cmentarzysko oraz znaleziono pisany gotykiem w jzyku niemieckim dokument z 1860 r. opisujcy wymian podogi w tym roku. rwnie w czasie remontu wiey w 1984 r. znaleziono spisany po polsku dokument 14.07.1913 r. o takowym remoncie. Po zakoczeniu renowacji oba dokumenty doczono do kroniki Parafialnej a w ich miejsce woono informacje dotyczce obecnych czasw. W 1984 r. zakupiono nowe awki ( od p.Bartodzieja z Sawicic) a w 1987 r. zrobiono nowy chodnik wok kocioa i schody przed kocioem.W 1990 postawiono dzwonnic (1 dzwon).W 1994 zrobiono parking przed kocioem oraz podprowadzono now instalacje elektryczn ( 1992) oraz instalacj naganiajc plac kocielny ( 1997) na ktrym odprawiane s msze w. odpustowe przy staym otarzu polowym z licznym udziaem wiernych z caej Ziemi Oleskiej. W ostatnim czasie zaoono ogrzewanie kocioa oraz now instalacj elektryczn. Filia wachowska synie take z powoa kapaskich: bracia - Ks. Roch Lysy ( + 1992 Dugomiowice ) i Ks. Karol Lysy ( + 2003 ubniany) oraz Ks.Leon Nowak, ( Dbrwka ) i Ks. Franciszek Abrahamczik [ Allner ]( Niemcy – Bawaria ). Zabytki: Krzy z XV w. znajduje si w archiwum diecezjalnym w Opolu. Polichromia w prezbiterium - z XVIII w. ( Apoteoza w. Wawrzyca). W kasetonach sufitowych sceny z ycia w. Wawrzyca ( Machwitz z Zabrza - 1950). Obecnie utrzymaniem kocioa zajmuj si wioski: Wachw ( 265 mieszkacw) oraz Lenej ( 167 mieszkacw). Koci jest otwierany tylko na naboestwa.... Kocioem i caym otoczeniem ( dwa cmentarze) opiekuj si mieszkacy Wachowa i Lenej, natomiast bezporedni piecz nad kocioem ma w swoim rku p. Agata Pitek, ktra od 1989 sprawujc funkcje zakrystianki otwiera i zamyka koci oraz regularnie pomidzy oglnymi sprztaniami rwnie dba o czysto kocioa i szat liturgicznych. Rwnie dziki jej staraniom mamy zawsze piknie ukwiecone otarze i porzdek w kociele.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019