Historia kościoła filialnego w Wachowie

Kościół w Wachowie należy do parafii Wysoka. Do wachowskiej filii należą wioski: Wachów, Leśna oraz przysiółki: Korzonki, Ameryka, Kużnica, Nowy Wachów. Pierwsza wzmianka o miejscowości Wachów pochodzi z 1244 r. natomiast drugą wioskę filialną wspomina się w 1300 r. Następna informacja z 1557 r. dotyczy obu miejscowości, bowiem w tym czasie były własnością rodziny Wachowskich. Przez następne lata zarówno Wachów jak i Leśna szybko zmieniały swoich właścicieli (rodziny: Sobottendorf, Ortontowski, Schaff, Cebulka, Sommerfeld von Falkenhain.) W 1679 r. opolskie akta archidiakonackie pierwszy raz wspominają kościół pw. św. Wawrzyńca w Wachowie jako filię parafii Wysoka.

Budowla jest opisana jako stara,20 łokci długa,10 łokci szeroka z dwoma dzwonami bez żadnego tabernakulum,posiadająca tylko trzy okna. Ówczesny proboszcz wysocki Ks. ,Jakub Ignacy Bothulides dodał, że świątynia jest stara, ciemna i wymaga remontu. Wcześniejsze dokumenty dotyczące wachowskiego kościoła nie zachowały się, ale musi być pewne, że świątynia ta istniała przynajmniej 150 lat przed wpisem do akt archidiakonalnych, gdyż w przeciwnym razie nie byłaby wspominana jako stara. W 1706 r. wybudowano w Wachowie pod kierunkiem Ks. Prob. Piotra Pawła Kosa nowy, większy kościół. Przyczyny budowy nowej świątyni oraz fundatora nie znamy. Wysuwane są przypuszczenia, że poprzedni kościół był zbyt stary i zbyt mały, a poza tym mógł ulec zniszczeniu. Fundatorem organów (pozytywu) do nowej budowli był Gottfried Ludwik von Schimonsky.Po wybudowaniu nowej świątyni obie wioski filialne nie miały żadnego stałego posiadacza do czasu kiedy Wachów dostał się księciu raciborskiemu a Leśna w 1795 r. przeszła we władanie rodziny von Walhofen. Druga poł. XVIII w. była okresem wzmożonej kolonizacji fryderycjańskiej i wtedy najprawdopodobniej powstały kolonie: Korzonki ( Rodland) oraz Nowy Wachów (Neu Wachow), których mieszkańcy zaczęli chodzić do wachowskiego kościoła. Cała parafia wysocka liczyła w 1895 r. 3712 katolików ( 32 ewangelików).W Wachowie mieszkało 381 katolików ( 6 ewangelików) a w Leśnej wraz z Korzonkami i Nowym Wachowem - 377 katolików ( 11 ewangelików).W 1833 kolatorem kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wachowie było księstwo raciborskie, z którego funduszy miano wykonywać wszystkie remonty budowli kościelnej. Zrządzeniem boskim I wojna światowa ominęła drewniany kościółek. 24 .07.1938 r. Ks. Prob. Antoni Kaleja poświęcił na tutejszym cmentarzu nowy krzyż. Podczas II wojny światowej kościół również nie poniósł większych strat. Ks. Antoni Kaleja poświęcił 29.05.1949 trzy nowe krzyże. W trzy lata później, pod kierunkiem tegoż proboszcza przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Nieopodal stała stara stodoła, którą w 1975 r. Ks.Prob.Reinhold Klein przebudował na potrzebną wówczas salkę katechetyczną. W rok później założono nowy dach nad prezbiterium, zakrystią oraz zakonserwowano całą budowlę od zewnątrz i ścięto niebezpieczne dla kościoła drzewa. Następny remont generalny świątyni przeprowadził Ks. Prob. J.Mrocheń. W 1982 wymalowano wnętrze (p.Buhl z Krośnicy) - wyzłocenie ołtarzy, wymalowanie ścian i sufitu, odnowienie ram stacji Drogi Krzyżowej. W następnym roku położono dach na kościele, ogrodzono plac i zakonserwowano budowlę od zewnątrz. Podczas wymiany podłogi w 1984 r. odkryto pod świątynią stare cmentarzysko oraz znaleziono pisany gotykiem w języku niemieckim dokument z 1860 r. opisujący wymianę podłogi w tym roku. również w czasie remontu wieży w 1984 r. znaleziono spisany po polsku dokument 14.07.1913 r. o takowym remoncie. Po zakończeniu renowacji oba dokumenty dołączono do kroniki Parafialnej a w ich miejsce włożono informacje dotyczące obecnych czasów. W 1984 r. zakupiono nowe ławki ( od p.Bartodzieja z Sławięcic) a w 1987 r. zrobiono nowy chodnik wokół kościoła i schody przed kościołem.W 1990 postawiono dzwonnicę (1 dzwon).W 1994 zrobiono parking przed kościołem oraz podprowadzono nową instalacje elektryczną ( 1992) oraz instalację nagłaśniającą plac kościelny ( 1997) na którym odprawiane są msze św. odpustowe przy stałym ołtarzu polowym z licznym udziałem wiernych z całej Ziemi Oleskiej. W ostatnim czasie założono ogrzewanie kościoła oraz nową instalację elektryczną. Filia wachowska słynie także z powołań kapłańskich: bracia - Ks. Roch Lysy ( + 1992 Długomiłowice ) i Ks. Karol Lysy ( + 2003 Łubniany) oraz Ks.Leon Nowak, ( Dąbrówka ) i Ks. Franciszek Abrahamczik [ Allner ]( Niemcy – Bawaria ). Zabytki: Krzyż z XV w. znajduje się w archiwum diecezjalnym w Opolu. Polichromia w prezbiterium - z XVIII w. ( Apoteoza św. Wawrzyńca). W kasetonach sufitowych sceny z życia św. Wawrzyńca ( Machwitz z Zabrza - 1950). Obecnie utrzymaniem kościoła zajmują się wioski: Wachów ( 265 mieszkańców) oraz Leśnej ( 167 mieszkańców). Kościół jest otwierany tylko na nabożeństwa.... Kościołem i całym otoczeniem ( dwa cmentarze) opiekują się mieszkańcy Wachowa i Leśnej, natomiast bezpośrednią pieczę nad kościołem ma w swoim ręku p. Agata Piątek, która od 1989 sprawując funkcje zakrystianki otwiera i zamyka kościół oraz regularnie pomiędzy ogólnymi sprzątaniami również dba o czystość kościoła i szat liturgicznych. Również dzięki jej staraniom mamy zawsze pięknie ukwiecone ołtarze i porządek w kościele.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019