Historia kocioa filialnego w Kolonii omnickiej

W latach 1958 – 63 w bardzo trudnym okresie wadzy komunistycznej, rwnie jako wotum ocalenia parafii w czasie II wojny wiatowej ks. dziekan Antoni Kaleja postanowi z parafianami wybudowa w Kolonii koci. Pierwsze pismo ks. Kalei do kurii opolskiej w tej sprawie zostao skierowane 27.02.1957 r. Jako motyw podano, e parafianie z Klekotnej i z Kolonii maj bardzo daleko do kocioa parafialnego oraz, e za czasw niemieckich ju by plan budowy kocioa, ale dyskryminacja wadz hitlerowskich ludnoci lskiej o nastawieniu polskim nie dopucia do tego. Tak pisa ks. dziekan Kaleja. Ten argument chwyci. W czerwcu (21.06) 1957 r. przewodniczcy Powiatowej Rady Narodowej w Olenie zezwala na przywaszczenie dziaek pod budow przyszego kocioa. Dziaki pod koci ofiaroway: Maria Sygua zd. Mann i Anastazja Krupa. Z wojewdztwa, jako odpowied na pismo z kurii, przysza zgoda 4 sierpnia 1957 r. Kamie wgielny zosta ju powicony 3.08.1958 r. przez ks. bpa diecezji opolskiej Franciszka Jopa a konsekrowany koci by przez ks. bpa Wacawa Wyciska, dawnego administratora parafii Wysoka, w dniu 9.06.1963 r.

Projektantem kocioa by mgr. in. arch. Wojciech Stypuowski z Opola wraz z zespoem, kierownikiem budowy by mistrz Klemens Lysy z Lenej a majstrem budowlanym by jego brat Antoni Lysy, ojciec dwch kapanw. Budow prowadzono systemem gospodarczym. Przygotowano ceg, ofiarowano drzewo. Koci ma wymiary: 36,30 m. dg., 20,20 m. szer. i 11,4 m. wys. a do sufitu. Wiea ma wysoko 44,9 m. razem z iglic, ktra w sumie ma 2,4 m. Koci posiada trzy nawy, prezbiterium jest podniesione o 7 stopni. Cok kocioa i wiey jest kamienny, dach najpierw by ceramiczny, kiedy jednak w Sylwestra 1977/78 r. wielka wichura zerwaa dach umieszczono na kociele dach z blachy cynkowej. W kociele najpierw znajdowaa si betonowa figura Matki Boej. Kiedy Ks. J.Mroche przywiz z Warszawy now figur, ktr ufundowa i przysa bezporednio z Fatimy Antoni Preisler, wwczas ta nowa figura zostaa umieszczona w kociele. Dua betonowa figura godne miejsce przed kocioem. Dziki staraniom Ks. J.Mrochenia Koci te otrzyma w tym czasie nowy wystrj wewntrzny (wyk. Piotr Kosek ).Najdziwniejsze jest to, e koci zosta powicony Matce Boej z Fatimy, co w czasie wrogoci reimu komunistycznego wzgldem objawie fatimskich byo wydarzeniem bez precedensu. Dzi koci ten jest znany na ca okolic ze wzgldu na miejsce naboestw fatimskich, ktre przycigaj ludzi ze wszystkich stron. Dzie 18 padziernika 1783 r. to pocztek kolonii Tellsruhe, obecnie Kolonii omnickiej. W miejscu tym w sposb szczeglny znalaza dla siebie umiowane miejsce Maryja z Fatimy. Niechby ten miesic, szczeglnie powicony naszej Pani, by te zawsze okazj do witowania rocznicy powstania wioski oraz dzikczynienia za wszelkie lady Boej w niej obecnoci. Dziki staraniom wszystkich mieszkacw tego zaktka parafii moemy w tym maym III sanktuarium Ziemi Oleskiej ( za w. Ann i w. Rochem) przyjmowa kadego miesica Pielgrzymw na Naboestwach Fatimskich. O wystrj wewntrzny zawsze starannie troszcz si: p. Anna Tomys wraz z crk Brygid Wany. O czysto szat liturgicznych dba p. Rita Suda, natomiast koci otwiera i zamyka oraz posuguje w zakrystii p. Hildegarda Suda. Ogrzewaniem kocioa zajmuj si : Tomys Walter i Wany Henryk. Organist jest Gajda Henryk. Rada Parafialna: Tomys Walter, Kus Urszula, Brodowy Herbertwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019