Historia kościoła filialnego w Kolonii Łomnickiej

W latach 1958 – 63 w bardzo trudnym okresie władzy komunistycznej, również jako wotum ocalenia parafii w czasie II wojny światowej ks. dziekan Antoni Kaleja postanowił z parafianami wybudować w Kolonii kościół. Pierwsze pismo ks. Kalei do kurii opolskiej w tej sprawie zostało skierowane 27.02.1957 r. Jako motyw podano, że parafianie z Klekotnej i z Kolonii mają bardzo daleko do kościoła parafialnego oraz, że za czasów niemieckich już był plan budowy kościoła, ale dyskryminacja władz hitlerowskich ludności śląskiej o nastawieniu polskim nie dopu­ściła do tego. Tak pisał ks. dziekan Kaleja. Ten argument chwycił. W czerwcu (21.06) 1957 r. przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie zezwala na przywłaszczenie działek pod budowę przyszłego kościoła. Działki pod kościół ofiarowały: Maria Syguła zd. Mann i Anastazja Krupa. Z województwa, jako odpo­wiedź na pismo z kurii, przyszła zgoda 4 sierpnia 1957 r. Kamień węgielny został już poświęcony 3.08.1958 r. przez ks. bpa diece­zji opolskiej Franciszka Jopa a konsekrowany kościół był przez ks. bpa Wacława Wyciska, dawnego administratora parafii Wysoka, w dniu 9.06.1963 r.

Projektantem kościoła był mgr. inż. arch. Wojciech Stypułowski z Opola wraz z zespołem, kierownikiem budowy był mistrz Klemens Lysy z Leśnej a majstrem budowla­nym był jego brat Antoni Lysy, ojciec dwóch kapłanów. Budowę prowadzono systemem gospodarczym. Przygotowano cegłę, ofia­rowano drzewo. Kościół ma wymiary: 36,30 m. dłg., 20,20 m. szer. i 11,4 m. wys. aż do sufitu. Wieża ma wysokość 44,9 m. razem z iglicą, która w sumie ma 2,4 m. Kościół posiada trzy nawy, prezbiterium jest podniesione o 7 stopni. Cokół kościoła i wieży jest kamienny, dach najpierw był ceramiczny, kiedy jed­nak w Sylwestra 1977/78 r. wielka wichura zerwała dach umiesz­czono na kościele dach z blachy cynkowej. W kościele najpierw znajdowała się betonowa figura Matki Bożej. Kiedy Ks. J.Mrocheń przywiózł z Warszawy nową figurę, którą ufundował i przysłał bezpośrednio z Fatimy Antoni Preisler, wówczas ta nowa figura została umieszczona w kościele. Duża betonowa figura godne miejsce przed kościołem. Dzięki staraniom Ks. J.Mrochenia Kościół też otrzymał w tym czasie nowy wystrój wewnętrzny (wyk. Piotr Kłosek ).Najdziwniejsze jest to, że kościół został poświęcony Matce Bożej z Fatimy, co w czasie wrogości reżimu komunistycznego wzglę­dem objawień fatimskich było wydarzeniem bez precedensu. Dziś kościół ten jest znany na całą okolicę ze względu na miejsce nabożeństw fatimskich, które przyciągają ludzi ze wszystkich stron. Dzień 18 października 1783 r. to początek kolonii Tellsruhe, obecnie Kolonii Łomnickiej. W miejscu tym w sposób szczególny znalazła dla siebie umiłowane miejsce Maryja z Fatimy. Niechby ten miesiąc, szczególnie poświęcony naszej Pani, był też zawsze okazją do świętowania rocznicy powstania wioski oraz dziękczy­nienia za wszelkie ślady Bożej w niej obecności. Dzięki staraniom wszystkich mieszkańców tego zakątka parafii możemy w tym małym III sanktuarium Ziemi Oleskiej ( za św. Anną i św. Rochem) przyjmować każdego miesiąca Pielgrzymów na Nabożeństwach Fatimskich. O wystrój wewnętrzny zawsze starannie troszczą się: p. Anna Tomys wraz z córką Brygidą Ważny. O czystość szat liturgicznych dba p. Rita Suda, natomiast kościół otwiera i zamyka oraz posługuje w zakrystii p. Hildegarda Suda. Ogrzewaniem kościoła zajmują się : Tomys Walter i Ważny Henryk. Organistą jest Gajda Henryk. Rada Parafialna: Tomys Walter, Kus Urszula, Brodowy Herbertwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019