Skad Rady Parafialnej Parafii Wysoka - 2015-2020

Ruraski Waldemar (przewodniczcy)
Kus Urszula (zastpca przew.)
Gromotka Bernard (skarbnik)
Marzec Roman
Skorupa Oskar
Brodacka Klaudia
Gowin Barbara
Grzesik Piotr
Stampska Teresa
Ksiek Marek
Ochmann Pawe
Maleska Marian
Kaleja Dorota
Mrugaa Piotrwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019