Skład Rady Parafialnej Parafii Wysoka - 2015-2020

Rurański Waldemar (przewodniczący)
Kus Urszula (zastępca przew.)
Gromotka Bernard (skarbnik)
Marzec Roman
Skorupa Oskar
Brodacka Klaudia
Gowin Barbara
Grzesik Piotr
Stampska Teresa
Książek Marek
Ochmann Paweł
Maleska Marian
Kaleja Dorota
Mrugała Piotrwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019