DFK Wysoka

01.05.1990 rozpocza dziaalno Mniejszo Niemiecka. Pierwszym przewodniczcym by Krystian Wolny. Od 1994 r. t funkcj piastuje Ryszard SCHUBERT, ktry jest jednoczenie skarbnikiem w Zarzdzie Powiatowym.

Pocztkowe lata byy dziaaniem z entuzjazmem. Do szk podstawowych i przedszkoli wprowadzono nauk jzyka niemieckiego, utworzono grup modzieowa Mniejszoci Niemieckiej. dziki dziaalnoci DFK wielu parafian i wiele osb z szerokiej okolicy mogo zaatwi formalnoci z uzyskaniem dokumentu STAATSANGEHOERIGKEITSAUSWEIS oraz paszportu. te prace to dzisiaj wzorowo prowadzi Helmut KIJ.. Organizowane s wycieczki oraz jedno spotkania w cigu roku: sprawozdawcze i Adventsfeier. Msze w. w. j. niemieckie s odprawiane w kociele parafialnym niemal w kad niedziel. Do dyspozycji jest czasopismo „Schlesische Nachrichten”...ale to wszystko mao. Potrzeba gbszej refleksji co do dalszej formy dziaalnoci w nieco zmienionej po 15 latach rzeczywistoci. Obecnie DFK ma do dyspozycji wasn sal ( stara szkoa) w Wachowicach oraz bibliotek ( nieczynn) i biuro w Wysokiej. Obecny skad Zarzdu: Przewodniczcy - Ryszard Schubert (Wachowice) Zastpca - Anastazja Ochmann ( Grodzisko); Skarbnik - Pawe witaa (Wachowice); Sekretarz - Joanna Schubert ( Wachowice ); Czonek - Jan Bonk ( Wachw).wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019