Organici

Organici: Ryszard Rataj (Wysoka), Henryk Gajda(Kolonia .), Amanda Zok

Historia Funkcj organistowsk wypeniali zwykle nauczyciele. ks. Kopietz sprowadzi nowe organy wykonane przez firm Rieger. Podczas II wojny wiatowej gra. p. Alfred Wolny, ktry jednak by ciagany do tzw. „Arbeitsdienstu”. wtedy gra jego modszy brat Gerhard. kiedy i on poszed do wojska, wwczas za kontuarem zasiadaa szwagierka Ks. Kaleji – Heidl Kaleja, ktra w 1956 r. wyjechaa do Niemiec. Wtedy znowu gra Alfred Wolny a do 1959 r., kiedy to tragicznie zgin w wypadku drogowym na motocyklu. Sched po nim przej brat Gerhard Wolny -gra w wysockim kociele 23 lata. Za czasw ks. J. Mrochenia studia organistowskie w Opolu zrobi mody Andrzej Rataj, gra 5 lat. Potem poszed na wysze studia muzyczne. Obecnie jest nauczycielem w Szkole Muzycznej w Olenie. Organist zosta drugi mody, uzdolniony muzycznie Eugeniusz Dragon. Po 1,5 roku grania wyjecha zagranic. Przez pewien czas nikt nie gra. Od 1989 r. na zmian grali p. Gerhard Wolny i p. Ryszad Rataj, ojciec Andrzeja. W 1993 r. G. Wolny zmar nagle na zawa serca. Odtd bardzo wiernie organy w kociele parafialnym w Wysokiej obsuguje p. Ryszard Rataj, ktry czsto jest zapraszany do innych parafii. Organy wysockie rzeczywicie maj due moliwoci, s dwu-manuaowe; grny 11 gosw, dolny 9 gosw, peda 7 gosw, razem 27 gosw oraz moliwo rnych kombinacji. Su wszystkim pomoc w przeywaniu liturgii i w oywianiu serca w czasie piewu i modlitwy. Rwnie w Wachowie w kociele w. Wawrzyca istniej 10-gosowe organy - zostay wyremontowane w 1997 r. Nie ma jednak organisty, ktry by wydoby z nich moliwoci muzyczne. Dawniej grali w Wachowie: p. Jan Lempa (w tygodniu), ktry gra od 1969 r. do 1984 r., a w niedziele wspomaga go p. Norbert Pilawa. Obecnie od czasu do czasu dojeda tam p. R. Rataj. W Kolonii przez dugi czas gra na fisharmonii p. Liguda a od 1989 r. na organach elektronowych gra p. Henryk Gajda. Obecnie koci w Kolonii ma nowe wysokiej klasy organy, rwnie elektroniczne, ufundowane przez rodzin Stanisawa i Mari Ochmann ( 1997).wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019