Organiści

Organiści: Ryszard Rataj (Wysoka), Henryk Gajda(Kolonia Ł.), Amanda Zok

Historia Funkcję organistowską wypełniali zwykle nauczyciele. ks. Kopietz sprowadził nowe organy wykonane przez firmę Rieger. Podczas II wojny światowej grał. p. Alfred Wolny, który jednak był ściagany do tzw. „Arbeitsdienstu”. wtedy grał jego młodszy brat Gerhard. kiedy i on poszedł do wojska, wówczas za kontuarem zasiadała szwagierka Ks. Kaleji – Heidl Kaleja, która w 1956 r. wyjechała do Niemiec. Wtedy znowu grał Alfred Wolny aż do 1959 r., kiedy to tragicznie zginął w wypadku drogowym na motocyklu. Schedę po nim przejął brat Gerhard Wolny -grał w wysockim kościele 23 lata. Za czasów ks. J. Mrochenia studia organistowskie w Opolu zrobił młody Andrzej Rataj, grał 5 lat. Potem poszedł na wyższe studia muzycz­ne. Obecnie jest nauczycielem w Szkole Muzycznej w Oleśnie. Organistą został drugi młody, uzdolniony muzycznie Eugeniusz Dragon. Po 1,5 roku grania wyjechał zagranicę. Przez pewien czas nikt nie grał. Od 1989 r. na zmianę grali p. Gerhard Wolny i p. Ryszad Rataj, ojciec Andrzeja. W 1993 r. G. Wolny zmarł nagle na zawał serca. Odtąd bardzo wiernie organy w kościele parafialnym w Wysokiej obsługuje p. Ryszard Rataj, który często jest zapraszany do innych parafii. Organy wysockie rzeczywiście mają duże możliwości, są dwu-manuałowe; górny 11 głosów, dolny 9 głosów, pedał 7 głosów, razem 27 głosów oraz możliwość różnych kombinacji. Służą wszystkim pomocą w przeżywaniu liturgii i w ożywianiu serca w czasie śpiewu i modlitwy. Również w Wachowie w kościele św. Wawrzyńca istnieją 10-głosowe organy - zostały wyremontowane w 1997 r. Nie ma jednak organisty, który by wydobył z nich możliwości muzyczne. Dawniej grali w Wachowie: p. Jan Lempa (w tygo­dniu), który grał od 1969 r. do 1984 r., a w niedziele wspomagał go p. Norbert Pilawa. Obecnie od czasu do czasu dojeżdża tam p. R. Rataj. W Kolonii przez długi czas grał na fisharmonii p. Liguda a od 1989 r. na organach elektronowych grał p. Henryk Gajda. Obec­nie kościół w Kolonii ma nowe wysokiej klasy organy, również elektroniczne, ufundowane przez rodzi­nę Stanisława i Marię Ochmann ( 1997).wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019