FATIMSKIE BRACTWO SERCA MARYI Statut Bractwa /Wysoka, 13 lipiec 2002/

CEL:
1. Zgodnie z wol Bo upowszechnia naboestwo do Niepokalanego Serca Maryi 2. Odpowiedzie na apel Maryi, aby zadouczyni Bogu za grzechy wasne i wiata - Z fatimskiego ordzia Maryi 13 lipca 1917 3. Wyrazi wdziczno Bogu i Maryi za wiele ask uproszonych przez lata w Kolonii omnickiej 4. Ksztatowa wasne serce wedug Serca Maryi na podobiestwo Serca Jezusa.

HASO:
Cor Mariae — spes mea (Serce Maryi — nadziejo moja)!
- Krl Jan III Sobieski

ZOBOWIZANIA:
1. Z okazji Pierwszego Pitku Miesica przystpi do Sakramentu Pokuty (moe by wczeniej; chodzi o stan aski uwicajcej) 2. W Pierwsz Sobot Miesica (w razie niemoliwoci w Niedziel po niej): - ofiarowa komuni na zadouczynienie za grzechy - w tej samej intencji odmwi cay Raniec (a przynajmniej jedn cz) - w tej samej intencji towarzyszy Maryi przez 15 minut w rozwaaniu tajemnicy bd tajemnic Raca - Proby Maryi przekazane ucji 10 grudniu 1925

DAR:
W kady Dzie Fatimski w Kolonii omnickiej razem z innymi (bd w duchowej cznoci) odmwi cz Raca i Litani do Serca NMP.

PRZYWILEJ:
Zapewnienie Maryi dane ucji 10 grudnia 1925 roku: „przybd w godzin mierci z askami potrzebnymi do zbawienia".

DEKLARACJA

Przed Tob o Boe wyraam ch ksztatowania serca mego wedug Serca Maryi, na podobiestwo Serca Twego umiowanego Syna. Dlatego wiadomie i dobrowolnie przystpuj do „Fatimskiego Bractwa Serca Maryi" i zobowizuj si do podjcia wynikajcych z tego tytuu obowizkw.
Ciebie, o Matko prosz, pomagaj mi odkrywa pikno i wielko Twego Serca, wspieraj Mnie w otwieraniu serca na sodycz mioci Serca Twego Syna, orduj za wsplnot naszego Bractwa i wspieraj Nas w codziennej pracy nad sob.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019