FATIMSKIE BRACTWO SERCA MARYI Statut Bractwa /Wysoka, 13 lipiec 2002/

CEL:
1. Zgodnie z wolą Bożą upowszechniać nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 2. Odpowiedzieć na apel Maryi, aby zadośćuczynić Bogu za grzechy własne i świata - Z fatimskiego orędzia Maryi 13 lipca 1917 3. Wyrazić wdzięczność Bogu i Maryi za wiele łask uproszonych przez lata w Kolonii Łomnickiej 4. Kształtować własne serce według Serca Maryi na podobieństwo Serca Jezusa.

HASŁO:
Cor Mariae — spes mea (Serce Maryi — nadziejo moja)!
- Król Jan III Sobieski

ZOBOWIĄZANIA:
1. Z okazji Pierwszego Piątku Miesiąca przystąpić do Sakramentu Pokuty (może być wcześniej; chodzi o stan łaski uświęcającej) 2. W Pierwszą Sobotę Miesiąca (w razie niemożliwości w Niedzielę po niej): - ofiarować komunię na zadośćuczynienie za grzechy - w tej samej intencji odmówić cały Różaniec (a przynajmniej jedną część) - w tej samej intencji towarzyszyć Maryi przez 15 minut w rozważaniu tajemnicy bądź tajemnic Różańca - Prośby Maryi przekazane Łucji 10 grudniu 1925

DAR:
W każdy Dzień Fatimski w Kolonii Łomnickiej razem z innymi (bądź w duchowej łączności) odmówić część Różańca i Litanię do Serca NMP.

PRZYWILEJ:
Zapewnienie Maryi dane Łucji 10 grudnia 1925 roku: „przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia".

DEKLARACJA

Przed Tobą o Boże wyrażam chęć kształtowania serca mego według Serca Maryi, na podobieństwo Serca Twego umiłowanego Syna. Dlatego świadomie i dobrowolnie przystępuję do „Fatimskiego Bractwa Serca Maryi" i zobowiązuję się do podjęcia wynikających z tego tytułu obowiązków.
Ciebie, o Matko proszę, pomagaj mi odkrywać piękno i wielkość Twego Serca, wspieraj Mnie w otwieraniu serca na słodycz miłości Serca Twego Syna, oręduj za wspólnotą naszego Bractwa i wspieraj Nas w codziennej pracy nad sobą.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019