Parafialny Zesp Caritas

CARITAS ( ac.) – MIO... udziela pomocy wszystkim ludziom jej potrzebujcym.

Myl przewodni w jego dziaalnoci jest haso zaczerpnite ze sw Margaret Seemann "Branie napenia rce, dawanie serce..."

Nasz Parafialny Zesp Caritas liczy 15 czonkw. Podobne Zespoy s rwnie w pozostaych parafiach naszego Dekanatu i naszej Diecezji. Dziaalno nasz prowadzimy od maja 1994roku. Polega ona na organizowaniu pomocy najbardziej potrzebujcym ludziom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej ze wzgldu na chorob, podeszy wiek, niezdolno do pracy, bezrobocie, a take dzieciom z rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji finansowej. Z okazji wit Boego Narodzenia oraz wit Wielkanocnych przekazujemy rednio 35 paczek z ywnoci i sodyczami dla najbardziej potrzebujcych. Co roku w Wielk Sobot po naboestwie ze wiconkami rozdajemy dzieciom sodycze – czekoladki, zajczki, jajka - niespodzianki itp.

Pienidze na ten cel uzyskujemy ze sprzeday ksiek religijnych i dewocjonalii przy okazji uroczystoci odpustowych, oraz ze sprzeday zniczy, ktr prowadzimy przez cay miesic padziernik, a take ze skarbonki w. Antoniego.

Ponadto odwiedzamy z okazji urodzin tych parafian, ktrzy ukoczyli osiemdziesity rok ycia, jak rwnie skadamy yczenia wszystkim Zotym Jubilatom w naszej Parafii. Przy okazji wspomnianych urodzin wrczamy symboliczn r i drobny upominek. S to bardzo yczliwe i ciepe spotkania , szczeglnie u tych ludzi, ktrzy mieszkaj samotnie i bardzo spragnieni s rozmowy z drugim czowiekiem. Niejednokrotnie syszymy z ich ust sowa – „nic nie musicie przynosi byle bycie tylko przyszli mnie odwiedzi”, bardzo czsto s mile zaskoczeni, e jeszcze kto o nich pamita.

W czasie wakacji organizowane s wyjazdy dla dzieci i dorosych np. do agiewnik k/Krakowa,, Nysy, Tarnowskich Gr, Piekar lskich, Zotego Stoku.......wycieczki kocz si zwykle miym akcentem np. ognisko z kiebaskami.

Wczamy si rwnie do prowadzenia modlitwy racowej przed naboestwami Fatimskimi w Koloni omnickiej.

Co roku w padzierniku uczestniczymy w pielgrzymce pracownikw i wolontariuszy CARITAS do Trzebnicy - Sanktuarium w. Jadwigi.

Serdecznie dzikujemy za wszelk pomoc i ofiarno ludziom dobrej woli w imieniu tych wszystkich, ktrym moemy wsplnie pomc. BG ZAPA!

PROPOZYCJE:
1/ MODZIE ( Caritas modzieowy )
Proponujemy Modziey wczenie si w prace charytatywne. Ta praca – to przede wszystkim pomoc ludziom starszym, samotnym raz rodzinom w trudniejszej sytuacji. Moe to by forma pomocy w nauce, pomoc w zorganizowaniu pomocy naukowych ( ksiki, ..), przypilnowanie maych dzieci ( pomoc na telefon), wyjazdw na wakacje, zorganizowanie spotka lub wycieczek autobusowych czy rowerowych....

2/ Propozycja dla starszych.
Chtnie pomoemy w zorganizowaniu lub bezporednio udzielimy pomocy w sytuacji gdy rodzice, dziadkowie lub ktokolwiek z rodziny potrzebuje pomocy a udzielenie jej ze strony rodziny jest co najmniej trudne, gdy wszyscy mieszkaj zagranic lub s przez duszy czas w pracy – daleko od domu.
Do tej pracy mog zgosi si chtni do pomocy ( = zaangaowanie si w prace charytatywne odpatnie lub bezinteresownie ). T drog chcemy jednoczenie poinformowa, ze istnieje taka forma pomocy – potrzebna szczeglnie w tych trudnych wspczesnych sytuacjach rodzinnych, gdy Rodzice, Dziadkowie lub Krewni bdcy ju w podeszym wieku nie mog sami sobie swobodnie radzi w yciu a Dzieci s daleko od nich – mieszkaj zagranic.
Zgoszenia mona kierowa:
tel. 034 359 7980; 0691 534 099

3/ Nasze pielgniarki oferuj caodzienn pomoc na miar swoich moliwoci ( po godzinach swojej pracy ).
Respondek Ewa
Pigo Agnieszka
Kowara Mariawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019