Parafialny Zespół Caritas

CARITAS ( łac.) – MIŁOŚĆ... udziela pomocy wszystkim ludziom jej potrzebującym.

Myślą przewodnią w jego działalności jest hasło zaczerpnięte ze słów Margaret Seemann "Branie napełnia ręce, dawanie serce..."

Nasz Parafialny Zespół Caritas liczy 15 członków. Podobne Zespoły są również w pozostałych parafiach naszego Dekanatu i naszej Diecezji. Działalność naszą prowadzimy od maja 1994roku. Polega ona na organizowaniu pomocy najbardziej potrzebującym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na chorobę, podeszły wiek, niezdolność do pracy, bezrobocie, a także dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych przekazujemy średnio 35 paczek z żywnością i słodyczami dla najbardziej potrzebujących. Co roku w Wielką Sobotę po nabożeństwie ze święconkami rozdajemy dzieciom słodycze – czekoladki, zajączki, jajka - niespodzianki itp.

Pieniądze na ten cel uzyskujemy ze sprzedaży książek religijnych i dewocjonalii przy okazji uroczystości odpustowych, oraz ze sprzedaży zniczy, którą prowadzimy przez cały miesiąc październik, a także ze skarbonki św. Antoniego.

Ponadto odwiedzamy z okazji urodzin tych parafian, którzy ukończyli osiemdziesiąty rok życia, jak również składamy życzenia wszystkim Złotym Jubilatom w naszej Parafii. Przy okazji wspomnianych urodzin wręczamy symboliczną różę i drobny upominek. Są to bardzo życzliwe i ciepłe spotkania , szczególnie u tych ludzi, którzy mieszkają samotnie i bardzo spragnieni są rozmowy z drugim człowiekiem. Niejednokrotnie słyszymy z ich ust słowa – „nic nie musicie przynosić byle byście tylko przyszli mnie odwiedzić”, bardzo często są mile zaskoczeni, że jeszcze ktoś o nich pamięta.

W czasie wakacji organizowane są wyjazdy dla dzieci i dorosłych np. do Łagiewnik k/Krakowa,, Nysy, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Złotego Stoku.......wycieczki kończą się zwykle miłym akcentem np. ognisko z kiełbaskami.

Włączamy się również do prowadzenia modlitwy różańcowej przed nabożeństwami Fatimskimi w Koloni Łomnickiej.

Co roku w październiku uczestniczymy w pielgrzymce pracowników i wolontariuszy CARITAS do Trzebnicy - Sanktuarium Św. Jadwigi.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i ofiarność ludziom dobrej woli w imieniu tych wszystkich, którym możemy wspólnie pomóc. BÓG ZAPŁAĆ!

PROPOZYCJE:
1/ MŁODZIEŻ ( Caritas młodzieżowy )
Proponujemy Młodzieży włączenie się w prace charytatywne. Ta praca – to przede wszystkim pomoc ludziom starszym, samotnym raz rodzinom w trudniejszej sytuacji. Może to być forma pomocy w nauce, pomoc w zorganizowaniu pomocy naukowych ( książki, ..), przypilnowanie małych dzieci ( pomoc na telefon), wyjazdów na wakacje, zorganizowanie spotkań lub wycieczek autobusowych czy rowerowych....

2/ Propozycja dla starszych.
Chętnie pomożemy w zorganizowaniu lub bezpośrednio udzielimy pomocy w sytuacji gdy rodzice, dziadkowie lub ktokolwiek z rodziny potrzebuje pomocy a udzielenie jej ze strony rodziny jest co najmniej trudne, gdyż wszyscy mieszkają zagranicą lub są przez dłuższy czas w pracy – daleko od domu.
Do tej pracy mogą zgłosić się chętni do pomocy ( = zaangażowanie się w prace charytatywne odpłatnie lub bezinteresownie ). Tą drogą chcemy jednocześnie poinformować, ze istnieje taka forma pomocy – potrzebna szczególnie w tych trudnych współczesnych sytuacjach rodzinnych, gdy Rodzice, Dziadkowie lub Krewni będący już w podeszłym wieku nie mogą sami sobie swobodnie radzić w życiu a Dzieci są daleko od nich – mieszkają zagranicą.
Zgłoszenia można kierować:
tel. 034 359 7980; 0691 534 099

3/ Nasze pielęgniarki oferują całodzienną pomoc na miarę swoich możliwości ( po godzinach swojej pracy ).
Respondek Ewa
Pigło Agnieszka
Kowara Mariawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019