Lista czonkw Parafialnego Zespou Caritas w Wysokiej:

Tyla Magorzata - przewodniczca
Mayska Urszula - zastpca przewodniczcego i skarbnik
Pipa Agata - sekretarz
Wiechoczek Teresa
Pigo Agnieszka
Kowara Maria
Gromotka Bernard
Wany Brygida
Gryga Irena
Kus Urszula
Suda Rita
Jeziorowska Pelagia
Respondek Ewa
Respondek Agata
Kontny Lidia
Wieczorek Barbara
Zok Karinawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019