Lista członków Parafialnego Zespołu Caritas w Wysokiej:

Tyla Małgorzata - przewodnicząca
Małyska Urszula - zastępca przewodniczącego i skarbnik
Pipa Agata - sekretarz
Wiechoczek Teresa
Pigło Agnieszka
Kowara Maria
Gromotka Bernard
Ważny Brygida
Gryga Irena
Kus Urszula
Suda Rita
Jeziorowska Pelagia
Respondek Ewa
Respondek Agata
Kontny Lidia
Wieczorek Barbara
Zok Karinawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019