Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Olenie

Stacja Opieki Medycznej Caritas jest niepublicznym zakadem opieki zdrowotnej stanowicym nowoczesn i profesjonaln form pielgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu. Pielgniarki realizuj w domu pacjenta i w ambulatorium Stacji wszelkie zadania wynikajce z kompetencji pielgniarki rodowiskowo-rodzinnej.

Zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej jest obowizkiem i moraln powinnoci wszystkich, ktrzy pracuj w Stacjach Opieki. Wynika to z istoty zawodu pielgniarskiego i misji Stacji Opieki Caritas.
Zadania Stacji Opieki Caritas:

 • zapewnienie pacjentowi i jego rodzinie opieki pielgniarskiej obejmujcej nie tylko sfer fizyczn ale rwnie duchow i socjaln
 • skrcenie do koniecznego minimum pobytu pacjenta w szpitalu poprzez zapewnienie opieki pielgniarskiej w domu oraz udostpnienie niezbdnego sprztu pielgnacyjno-rehabilitacyjnego
 • ksztatowanie w rodzinie prawidowych postaw sucych zachowaniu zdrowia
 • animowanie wsplnoty Kocioa na rzecz suby czowiekowi cierpicemu oraz krzewienie midzyludzkiej solidarnoci
W Stacji Opieki CARITAS w Olenie, zatrudnione s dwie pielgniarki rodowiskowo - rodzinne na penym etacie:
p. Boena Gallus / tel. 600478475/ ktra peni dodatkowo funkcj pielgniarki rejonowej ( Rejon Kluczbork ) oraz kierowniczki stacji w Olenie.
p. Irena Gruca, / tel.0600478378 /
p. Aneta Mann, / tel. 0600 478453 /

Pielgniarki wykonuj w cigu roku ok. 4.000 wizyt u pacjentw w domu i w tym celu przemierzaj ok. 20.000 km . 200 pacjentw korzysta przecitnie w cigu roku z porad pielgniarek w samej placwce Stacji Opieki.

Zakres usug wiadczonych przez pielgniarki pracujce w Stacji CARITAS

 • wykonywanie iniekcji dominiowych, doylnych, podskrnych
 • kroplowe doylne przetaczanie pynw
 • pobieranie krwi do bada
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar cinienia krwi, ttna i temperatury
 • podawanie lekw oraz nadzr nad przyjmowaniem lekw przez pacjenta
 • wykonywanie kompresw, okadw oraz opatrunkw
 • opatrywanie oparze, ran, odleyn
 • zakadanie cewnika do pcherza moczowego i pukanie cewnika
 • wykonywanie zabiegw doodbytniczych ( lewatywa, wlewka, kroplwka)
 • stawianie baniek wykonywanie inhalacji
 • toaleta caego ciaa
 • toaleta przeciwodleynowa
 • zastosowanie udogodnie u obonie chorego
 • zmiana bielizny osobistej i pocielowej
 • prowadzenie rehabilitacji przykowej w celu zapobiegania powikaniom wynikajcym z unieruchomienia
 • gimnastyka oddechowa
 • uzgadnianie konsultacji, wizyt, bada, oraz organizowanie zaopatrzenia chorego w recepty lub w leki - w sytuacjach niewydolnoci pacjenta lub jego rodziny
 • organizowanie pomocy ssiedzkiej, grup wsparcia, wolontariuszy
 • organizowanie zaopatrzenia chorego w sprzt rehabilitacyjny, rodki medyczne
 • edukacja dotyczca przystosowania mieszkania do potrzeb chorego niepenosprawnego
 • edukacja dotyczca racjonalnego odywiania
 • edukacja w zakresie pielgnacji dziecka
 • nauczanie pomiaru cinienia krwi
 • nauczanie samodzielnego wykonywania wstrzykni z insuliny
 • edukacja rodziny w zakresie pielgnacji przewlekle i obonie chorego
Stacje Opieki zapewniaj szeroki dostp dowiadcze pielgniarskich. Mog z nich korzysta wszystkie osoby, ktre wybior Stacje Opieki, jako wiadczeniodawc usug pielgniarskich. Potrzeba skorzystania ze wiadcze pielgniarskich Stacji Opieki mona zdeklarowa poprzez: kontakt osobisty z personelem Stacji, kontakt telefoniczny, lekarza pierwszego kontaktu, parafie, pracownika socjalnego, zgoszenie przez osoby trzecie, np. przez rodzin, ssiadw, itp.
W dni powszednie pielgniarki Stacji wiadcz usugi w okrelonych godzinach. Poza staymi godzinami pracy, tj. w godzinach popoudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od pracy - sobota, niedziela, wita - personel Stacji peni dyury, zapewniajc swoim pacjentom opiek pielgniarsk.

Stacja Opieki Caritas
Diecezji Opolskiej
ul Kociuszki 7
46 - 300 Olesno

Tel. 034 358 2520

Stacja czynna:
od poniedziaku do pitku
w godz. 13.00 - 15.00wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019