Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Oleśnie

Stacja Opieki Medycznej Caritas jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej stanowiącym nowoczesną i profesjonalną formę pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu. Pielęgniarki realizują w domu pacjenta i w ambulatorium Stacji wszelkie zadania wynikające z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej jest obowiązkiem i moralną powinnością wszystkich, którzy pracują w Stacjach Opieki. Wynika to z istoty zawodu pielęgniarskiego i misji Stacji Opieki Caritas. Zadania Stacji Opieki Caritas:

 • zapewnienie pacjentowi i jego rodzinie opieki pielęgniarskiej obejmującej nie tylko sferę fizyczną ale również duchową i socjalną
 • skrócenie do koniecznego minimum pobytu pacjenta w szpitalu poprzez zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu oraz udostępnienie niezbędnego sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego
 • kształtowanie w rodzinie prawidłowych postaw służących zachowaniu zdrowia
 • animowanie wspólnoty Kościoła na rzecz służby człowiekowi cierpiącemu oraz krzewienie międzyludzkiej solidarności
W Stacji Opieki CARITAS w Oleśnie, zatrudnione są dwie pielęgniarki środowiskowo - rodzinne na pełnym etacie:
p. Irena Gruca, / tel.0600478378 / - kierowniczka stacji.
p. Aneta Mann, / tel. 0600 478453 /
Pielęgniarki wykonują w ciągu roku ok. 4.000 wizyt u pacjentów w domu i w tym celu przemierzają ok. 20.000 km . 200 pacjentów korzysta przeciętnie w ciągu roku z porad pielęgniarek w samej placówce Stacji Opieki.

Zakres usług świadczonych przez pielęgniarki pracujące w Stacji CARITAS

 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych
 • kroplowe dożylne przetaczanie płynów
 • pobieranie krwi do badań
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna i temperatury
 • podawanie leków oraz nadzór nad przyjmowaniem leków przez pacjenta
 • wykonywanie kompresów, okładów oraz opatrunków
 • opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn
 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i płukanie cewnika
 • wykonywanie zabiegów doodbytniczych ( lewatywa, wlewka, kroplówka)
 • stawianie baniek wykonywanie inhalacji
 • toaleta całego ciała
 • toaleta przeciw odleżynowa
 • zastosowanie udogodnień u obłożnie chorego
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 • prowadzenie rehabilitacji przy łóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia
 • gimnastyka oddechowa
 • uzgadnianie konsultacji, wizyt, badań, oraz organizowanie zaopatrzenia chorego w recepty lub w leki - w sytuacjach niewydolności pacjenta lub jego rodziny
 • organizowanie pomocy sąsiedzkiej, grup wsparcia, wolontariuszy
 • organizowanie zaopatrzenia chorego w sprzęt rehabilitacyjny, środki medyczne
 • edukacja dotycząca przystosowania mieszkania do potrzeb chorego niepełnosprawnego
 • edukacja dotycząca racjonalnego odżywiania
 • edukacja w zakresie pielęgnacji dziecka
 • nauczanie pomiaru ciśnienia krwi
 • nauczanie samodzielnego wykonywania wstrzyknięć z insuliny
 • edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji przewlekle i obłożnie chorego
Stacje Opieki zapewniają szeroki dostęp doświadczeń pielęgniarskich. Mogą z nich korzystać wszystkie osoby, które wybiorą Stacje Opieki, jako świadczeniodawcę usług pielęgniarskich. Potrzeba skorzystania ze świadczeń pielęgniarskich Stacji Opieki można zdeklarować poprzez: kontakt osobisty z personelem Stacji, kontakt telefoniczny, lekarza pierwszego kontaktu, parafie, pracownika socjalnego, zgłoszenie przez osoby trzecie, np. przez rodzinę, sąsiadów, itp. W dni powszednie pielęgniarki Stacji świadczą usługi w określonych godzinach. Poza stałymi godzinami pracy, tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od pracy - sobota, niedziela, święta - personel Stacji pełni dyżury, zapewniając swoim pacjentom opiekę pielęgniarską.

Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Wielkie Przedmieście 51 ( w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej – wejście z boku). 46 - 300 Olesno
Tel. 034 358 2520

Stacja czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00 - 15.00wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019