Litania do B. Hiacynty

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba Boe - zmiuj si nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Boe
Duchu wity Boe
wita Trjco, Jedyny Boe- wita Maryjo -mdl si za nami.

Bogosawiona Hiacynto - mdl si za nami .
Wierna przyjaciko dzieci na ziemi i w niebie - mdl si za nami .

Przewodniczko dzieci w ich zabawach
Uczca dzieci o Bogu i modlitw do Niego
Cieszca si mioci i szacunkiem dzieci i dorosych
Roztaczajca wok siebie atmosfer niewinnoci i szczeroci
Maa tancerko, taczca nawet w wizieniu
Zachwycona piknem ksiyca -"lampy Matki Boskiej", soca - "lampy
Jezusa" oraz gwiazd- "lamp aniow"
Pieniami na pastwisku czczca Maryj
Naladujca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rkach
Pilnie uczca si wszystkiego, co dotyczy Boga
Unikajca brzydkich rzeczy, ktrych nie lubi Dziecitko Jezus
Pokonujca w sobie wady dsania si i chciwoci
Pokorna w przyznawaniu si do winy
Ze zami i pocaunkami wspczujca Jezusowi cierpicemu na krzyu
Naladujca anioki w rzucaniu kwiatw przed Jezusem
Z czoem przy ziemi, a do zmczenia powtarzajca modlitw Anioa
Zachwycona piknem i dobroci Pani z nieba
W wyjtkowy sposb kochajca Matk Bosk i Jej Niepokalane Serce
Cieszca si obietnic Maryi, e wkrtce wemie ci do nieba
Przeraona wizj pieka i poncych w nim grzesznikw
Czsto zamylona nad tajemnic cierpienia bez koca za grzechy
Pomysowa w szukaniu okazji do skadania Bogu ofiar z cierpie i wyrzecze
Ktra oddawaa jedzenie biednym, by gd ofiarowa za nawrcenie grzesznikw
Ktra za nawrcenie ludzi nie pia wody w wielkim upale, mimo blu gowy
Ktra ofiarowaa Jezusowi swj pobyt w wizieniu i inne cierpienia za Ojca witego
Ktra umiaa zrezygnowa z tacw i zabaw z mioci do Jezusa
Ktra ofiarowaa Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z wzami
Ktra znosia za grzesznikw bl od parzcych pokrzyw i gorzki smak odzi
Ktra przyjmowaa w duchu ofiary trud dugich przesuchiwa przez ksiy
Ktra wyrzekaa si sodkich owocw nawet w chorobie
Ktra ofiarowaa za nawrcenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubia
Ktra znosia cierpliwie za grzesznikw straszne ble w pucach
Ktra potrafia ofiarowa Bogu bezsenne noce, znoszc bl w jednej pozycji ciaa
Ktra bardzo cierpiaa z powodu odejcia do nieba ukochanego Franciszka
Ktra zgodzia si na propozycj Matki Boskiej pjcia do dwch szpitali
Ktra znosia bez skargi bolesne opatrunki
Ktra ofiarowaa Bogu mczce odwiedziny ludzi
Ktra przyja samotn mier za nawrcenie grzesznikw

Pocieszycielko ucji oraz innych smutnych i paczcych
Umiejca rozwizywa kopoty ufn modlitw, nieraz zczon ze zami
Niezwykle gorliwa w odmawianiu Raca
Wypraszajca u Boga wyzdrowienie chorym
Rozmiowana w dugich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem
Kochajca Jezusa za tak wiele udzielonych ci ask
Czsto modlca si z "ogniem" w sercu sowami: ,,O mj Jezu, kocham Ci!"
Tak bardzo tsknica za przyjciem Jezusa w Komunii witej
Lubica rozmyla samotnie o Bogu i Jego tajemnicach
Pouczona przez Matk Bo o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie
Modlca si o czysto zwaszcza ksiy i zakonnikw
Upominajca grzesznikw
Od czasu objawie przeniknita wielk tsknot za niebem
Pragnca wszystkich ludzi wprowadzi do nieba
Pragnca piewa w niebie ulubione pieni i modlitwy
Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu
Znajca godzin swojej mierci i dobrze do niej przygotowana
Za dobre ycie wzita do nieba przez Maryj
Ordowniczko przed tronem Boga w naszym yciu i przy mierci

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata - przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata - wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata - zmiuj si nad nami.

W. Mdl si za nami, bogosawiona Hiacynto,
O. Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Mdlmy si. Boe, Ty sprawie, e b. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzaa do nieba, stajc si lili czystoci i apostok grzesznikw, za ktrych potrafia ofiarowa Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypeni nasze powoanie, osigajc niebo i innym dopomagajc wej do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019