Litania do B. Franciszka

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba Boe - zmiuj si nad nami.

Synu, Odkupicielu wiata, Boe
Duchu wity Boe
wita Trjco, Jedyny Boe
wita Maryjo -mdl si za nami.

Bogosawiony Franciszku - mdl si za nami.
Pastuszku, grajcy w grach Bogu na fujarce i piewajcy Mu
wasne pieni - mdl si za nami.

Zachwycajcy si "latarni Pana Jezusa" -wschodzcym i zachodzcym socem
Litociwy dla ptakw, z ktrymi dzielie si chlebem
Bardzo wspczujcy cierpicym i chorym
Zawsze umiechnity i uprzejmy dla wszystkich
Sprawiajcy innym rado, take wasnym kosztem
Umiejcy bawi si ze wszystkimi, ktrzy tego potrzebowali
Ustpliwy i posuszny dorosym, a nawet dzieciom
Unikajcy zego i gorszcego towarzystwa
Szukajcy samotnoci, by lepiej si modli i rozmyla o Bogu
Peen zachwytu i szczcia pyncego ze spotka z Anioem Pokoju
Umocniony Krwi z kielicha Anioa
Rozradowany widokiem Pani z nieba
Poznajcy Trjc wit w wietle wychodzcym z rk Maryi
Kochajcy Boga bardziej, ni wasnych rodzicw
Bardzo kochajcy Jezusa, widzianego w wietle we wasnym sercu
Posuszny sowom Pani z nieba, syszanym i przekazanym ci przez dziewczynki
Szczliwy z wiadomoci, e wiele Racw moe zaprowadzi ci do nieba
Wstrznity wizj mki grzesznikw w piekle
Cierpicy na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechw ludzkich
Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Boej
Ofiarujcy modlitwy i umartwienia za grzechy popenione przeciwko Maryi
Ponoszcy ofiary za Ojca witego
Cierpliwie znoszcy wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga
W duchu ofiary nigdy nie grymaszcy przy jedzeniu
Z mioci do Jezusa oraz do grzesznikw cierpicy samotno w wizieniu
Wyrzekajcy si jedzenia, by zoy z tego ofiar Bogu
W strasznym upale wyrzekajcy si wody za nawrcenie grzesznikw
Z mioci do Boga rezygnujcy si piewania piosenek
Straszony w jaskini przez szatana, ktry ci nienawidzi za twoje modlitwy
Modlcy si o odwag dla Hiacynty w wizieniu
Wypraszajcy ludziom aski przez cich samotn modlitw w kociele
Otoczony w chorobie ludmi, ktrzy czuli si przy tobie "jak w kociele"
Otrzymujcy od Boga aski poprawy ycia, zgody i zdrowia dla proszcych o nie
Peen radoci pyncej z przyjcia do ciebie Jezusa w Komunii witej
Spragniony ogldania Pana Jezusa w niebie
Tsknicy za Matk Bo
Z wielk pogod ducha, a nawet zadowoleniem znoszcy ostatni chorob
Gotw wszystko wycierpie, by osign niebo
Pragncy w niebie sprawia rado Bogu
egnajcy si sowami: ,,Do widzenia w niebie!"
Wypraszajcy nam w niebie ask witoci

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata - przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata - wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata -zmiuj si nad nami.

W. Mdl si za nami, bogosawiony Franciszku,
O. Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Mdlmy si. Boe, ktry wybrae sobie, jak niegdy w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, b. Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uwici si szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknite Twoim wiatem i ask, stan si wraliwe na najmniejsze zo i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, ktre - nieraz za wielk cen cierpie, wyrzecze i modlitw - trzeba zdobywa dla siebie i dla innych, bymy wsplnie cieszyli si jego peni w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019