Projekt na zaoenie dziaalnoci gospodarczej
"Bior los w swoje rce i zostaj przedsibiorc".

Wane dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji - kto moe kandydowa
Regulamin finansowy - ile i na co mona dosta
Osoby zainteresowane skadaj w okresie 27.02-10.03:
Zacznik 1 - Formularz rekrutacyjny
Zacznik 2 - Owiadczenie kwalifikowalnoci kandydata
a (tylko) rolnicy dodatkowo:
Zacznik 3 - Owiadczenie o posiadaniu gospodarstwa

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019