Ks. Roch ysy

Ks. Roch ysy – ur. 07.08.1926 w Lenej. Przed wstpieniem do Seminarium zosta jako 18 letni modzieniec cignity do Wermachtu i wysany na front. By w niewoli w Belgii, z ktrej wrci w 1947 r.. po powrocie modsze rodzestwo uczyo go jzyka polskiego. wicenia kapaskie przyj z rk Ks. bpa Goliskiego 19.06.1955 w Nysie. Jako wikary pracowa w Bytomiu – Miechowicach ( w. Krzy) a od 18.04.1958 zosta proboszczem w Sierotach k. Pyskowic. Dnia 02.03.1972 zosta przeniesiony do Dugomiowic k. Kola, gdzie pracowa przez 20 lat. Zmar 16.05.1992 r. i zosta pochowany na cmentarzu obok kocioa w Dugomiowicach.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019