Ks. Franciszek Abrahamczik

Ks. Franciszek Abrahamczik – ur. si 21.06.1912 w Friedenshte. Jako syn nauczyciela w Wachowie tu si wychowa i tu te mia prymicje. Szko podstawow ukoczy w Raciborzy a studia teologiczne we Wrocawiu. wicenia kapaskie otrzyma z rak kard. A.Bertrama. Prymicje miay miejsce w Wysokiej 09.08.1938 r. Pierwsza placwk Ks. Abrahamczika bya parafia Ducha w. w Zabrzu. W 1942 roku zosta cignity do Wermachtu jako sanitariusz. Przebywa w Rosji, Sowenii i we Woszech. Niewol przey we Woszech gdzie obj placwk duszpastersk jako gwny kapelan midzy Tarent i Brindisi. Pniej pracowa prze rok ( 1950 –51 ) w Sava ( diec. Oria – Wochy ) a nastpnie zosta proboszczem w Bischofsrent ( diec. Passau – Dolna Bawaria ). Od 1957 pracowa jako proboszcz na placwce Tettenweis, gdzie przez 23 lata suy pomoc jako radca duchowny. W 1980 r. przeszed na emerytur.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019