Ks. prałat Jan Skorupa

Ks.prałat Jan Skorupa – ur. 08.03. 1906 w Sowczycach.Swięcenia kapłańskie przyjął z rak kard. A.Bertrama 02.02.1930 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w Gliwicach ( św. Bartłomiej ) a od 1943 r. jak duszpasterz młodzieży w głębi Niemiec w Volgast. W 1935 r. kard. Bertram mianował go repetytorem Wyższego Seminarium Duchownego w alumnacie wrocławskim a w latach 1973 – 39 uczynił go prefektem kleryków, prokuratorem całego domu i nauczycielem języka polskiego.. Na początku wojny 17.10.1939 r. został mianowany proboszczem w Chrząszczycach pod Opolem. W 1954 został usunięty z parafii i skazany na dwuletnie wygnanie. Przebywał wówczas jako duszpasterz w Jutroszynie Wlkp. i w Bienicach k. Krotoszyna. Po powrocie z wygnania wrócił do Chrząszczyc. W 1958 r. rozpoczał budowę kościoła w Domecku pw. Niepokalanego Serca Maryi. W tym czasie często kontaktował się z Ks. A. Kaleją, który również budował kościół w Kolonii Ł. Architektura obydwu kościołów jest podobna. Konsekracja nowego kościoła odbyła się 16.10.1960 r. a ks. Skorupa został obdarowany godnością prałata. Zmarł nagle 20.01.1980 r. na 12 dni przed swoim złotym jubileuszem kapłaństwa na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu przy kościele w Chrząszczycach, gdzie jako proboszcz służył całe 40 lat.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019