ks. Ryszard Karbstein

Spoczywa nieopodal murowanej kaplicy na cmentarzu przy kociele w. Anny w Olenie. Proboszczem parafii Wysoka by w zaledwie dwa tygodnie w kwietniu 1886 roku. Przyby do Wysokiej na miejsce ks. prob. Antoniego Weissa (1859 – 1886) ju z wyranymi oznakami powanej choroby. Przez parafian zosta przyjty niezwykle serdecznie. Wiadomo, e z powodu choroby odprawi w Wysokiej tylko dwie msze wite. Po drugiej z nich, w dniu 20 kwietnia 1886 roku przewrci si w zakrystii i zmar. Jako, e poprzednio, przez 11 lat by wikarym w Olenie postanowiono pochowa go, przy kociele w. Anny w Olenie. Pogrzeb – jak odnotowa kronikarz odby si w Wielki Pitek 1886 roku – przy udziale ogromnych tumw wiernych – jakich dotd jeszcze nie widziano. Pomnik grobowy p. ks. Ryszarda Karbsteina wykonany jest z biaego marmuru i otoczony metalowym parkanem.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019