ks. Wiktor Ganczarski

Ks. prob. Wiktor Ganczarski spoczywa przy gwnej alei cmentarza przy kociele w. Walentego w Dobrodzieniu. Proboszczem parafii Wysoka by w latach 1886 – 1898 jako nastpca ks. Karbsteina. By to proboszcz, ktry czyni ju starania o budow nowego kocioa w Wysokiej, poniewa stary, drewniany kociek by ju w bardzo zym stanie, a poza tym by za may na tak du parafi. Kronikarz odnotowa, e chodzc po koldzie w 1896 roku ks. Wiktor Ganczarski zbiera ju kolekt na budow nowej wityni, ktr wzniesiono ju za czasw jego nastpcy ks. prob. Franciszka Kunze (1898 – 1909). Ks. prob. Ganczarski w 1898 roku zosta proboszczem w Dobrodzieniu oraz dziekanem dekanatu lublinieckiego. Funkcj t peni do swojej mierci w dniu 4 stycznia 1912 roku. Pomnik grobowy p. ks. Wiktora Ganczarskiego wykonany jest z czarnego granitu.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019