ks. Wiktor Ganczarski

Ks. prob. Wiktor Ganczarski spoczywa przy głównej alei cmentarza przy kościele św. Walentego w Dobrodzieniu. Proboszczem parafii Wysoka był w latach 1886 – 1898 jako następca ks. Karbsteina. Był to proboszcz, który czynił już starania o budowę nowego kościoła w Wysokiej, ponieważ stary, drewniany kościółek był już w bardzo złym stanie, a poza tym był za mały na tak dużą parafię. Kronikarz odnotował, że chodząc po kolędzie w 1896 roku ks. Wiktor Ganczarski zbierał już kolektę na budowę nowej świątyni, którą wzniesiono już za czasów jego następcy ks. prob. Franciszka Kunze (1898 – 1909). Ks. prob. Ganczarski w 1898 roku został proboszczem w Dobrodzieniu oraz dziekanem dekanatu lublinieckiego. Funkcję tę pełnił do swojej śmierci w dniu 4 stycznia 1912 roku. Pomnik grobowy śp. ks. Wiktora Ganczarskiego wykonany jest z czarnego granitu.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019