Ks. Franciszek Kunze

Ks. Franciszek Kunze- ur. si 10.08.1867 w Malerzowicach k. Niemodlina. wicenia kapaskie przyj 18.06.1891 r. we Wrocawiu. Najpierw pracowa jako wikary w Rybniku i Gogwku a od 19.01.1898 obj urzd proboszcza w Wysokiej. W 1904 wybudowa klasztor – dom w. Jadwigi dla Sistr z Lenicy a 12 lipca 1906 r. po duszym przygotowaniu ( 3 projekty ) rozpocz budow nowego kocioa Budow zakoczono powiceniem kocioa 15 grudnia 1907 roku. W 1909 r. otworzy now fili w omnicy z planami budowy nowego kocioa. Stan zdrowia jednak nie pozwoli mu na to , aby podj now budow.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019