Ksiądz proboszcz Henryk Kontny

Ks. Henryk Kontny – ur. 09.07. 1957. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks.bpa A.Nossola w katedrze w Nysie. Tam też pracował jak wikary przez 3 lata a następnie w Raciborzu - Ostrogu wrzesień 1985 – styczeń 1986 ) w Tarnowie Opolskim ( styczeń 1986 – kwiecień1987 ) oraz w Gliwicach Sośnicy ( kwiecień 1987 – listopad 1989). Stamtąd dekretem z dnia 7 listopada przybył 14. listopada 1989 r. do Wysokiej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019