Ksidz proboszcz Henryk Kontny

Ks. Henryk Kontny – ur. 09.07. 1957. wicenia kapaskie przyj z rk ks.bpa A.Nossola w katedrze w Nysie. Tam te pracowa jak wikary przez 3 lata a nastpnie w Raciborzu - Ostrogu wrzesie 1985 – stycze 1986 ) w Tarnowie Opolskim ( stycze 1986 – kwiecie1987 ) oraz w Gliwicach Sonicy ( kwiecie 1987 – listopad 1989). Stamtd dekretem z dnia 7 listopada przyby 14. listopada 1989 r. do Wysokiej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019