Ks. Paweł Kuczka

Ks. Paweł Kuczka. ur. się 16.07.1877 w Chrzelicach k. Łącznika. Święc. kapłańskie przyjął 21.06.1904 z rąk Ks. Bpa Jerzego Koppa. Rok był wikarym w Katowicach oraz 4 lata w Oleśnie. 8 czerwca 1909 r. objął urząd proboszcza w Wysokiej.

W tym czasie wioski Łomnica i Sowczyce wyodrębniły się z parafii Wysoka. Został tam ustanowiony w 1911 lokalistą ( Łomnica). Ks. P. Kuczka w 1912 r. zaangażował się w działalność polityczna z ramienia chrześcijańskiego Centrum i Koła Polskiego. Sam był nastawiony pro-polsko. Kandydował do niemieckiego parlamentu ( Reichstag) z koła mniejszości polskiej. Angażował się na wielu płaszczyznach . W większości jednak było to działanie społeczno polityczne na rzecz Polski w której widział ocalenie tradycyjnego elementu śląskiego. Próbował przyjść z pomocą miejscowej ludności. Był współtwórcą Banku Ludowego w Oleśnie ( 1911). propagował muzykę i słowo. organizował chóry śpiewacze, teatry, spotkania, wieczornice i różne odczyty mające ukazać łączność z Polska. Od listopada 1919 r. do lutego 1920 r. stał na czele Powiatowej Rady Ludowej. 8 lipca 1913 ks. bp. sufragan Karol Augustyn konsekrował kościół w Wysokiej. Po I wojnie często brał udział w wiecach plebiscytowych. 1 czerwca 1921 r. musiał ratować się ucieczką. Przebywał najpierw w Lisku a następnie był proboszczem w Kamieniu k. Pszczyny. Zmarł w 1948 r. Pochowany jest w Kamieniu – Brzozowice ( k. Piekar)wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019