Ks. Pawe Kuczka

Ks. Pawe Kuczka. ur. si 16.07.1877 w Chrzelicach k. cznika. wic. kapaskie przyj 21.06.1904 z rk Ks. Bpa Jerzego Koppa. Rok by wikarym w Katowicach oraz 4 lata w Olenie. 8 czerwca 1909 r. obj urzd proboszcza w Wysokiej.

W tym czasie wioski omnica i Sowczyce wyodrbniy si z parafii Wysoka. Zosta tam ustanowiony w 1911 lokalist ( omnica). Ks. P. Kuczka w 1912 r. zaangaowa si w dziaalno polityczna z ramienia chrzecijaskiego Centrum i Koa Polskiego. Sam by nastawiony pro-polsko. Kandydowa do niemieckiego parlamentu ( Reichstag) z koa mniejszoci polskiej. Angaowa si na wielu paszczyznach . W wikszoci jednak byo to dziaanie spoeczno polityczne na rzecz Polski w ktrej widzia ocalenie tradycyjnego elementu lskiego. Prbowa przyj z pomoc miejscowej ludnoci. By wsptwrc Banku Ludowego w Olenie ( 1911). propagowa muzyk i sowo. organizowa chry piewacze, teatry, spotkania, wieczornice i rne odczyty majce ukaza czno z Polska. Od listopada 1919 r. do lutego 1920 r. sta na czele Powiatowej Rady Ludowej. 8 lipca 1913 ks. bp. sufragan Karol Augustyn konsekrowa koci w Wysokiej. Po I wojnie czsto bra udzia w wiecach plebiscytowych. 1 czerwca 1921 r. musia ratowa si ucieczk. Przebywa najpierw w Lisku a nastpnie by proboszczem w Kamieniu k. Pszczyny. Zmar w 1948 r. Pochowany jest w Kamieniu – Brzozowice ( k. Piekar)wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019