Ks. Franciszek Steinhoff / Szymczyk/

Ks. Franciszek Steinhoff / Szymczyk/ – ur. si 08.10.1877 r. wicenia kapaskie przyj 23.06.1906 r. we Wrocawiu. Do Wysokiej przyby 07.11.1922 r. By to okres wielkiej inflacji. w 1928 r. zelektryfikowa koci oraz zakupi stacje Drogi Krzyowej. By do konfliktowy Po wizytacji Ks. kard. J.Koppa zosta przeniesiony. Opuci parafi 15.02.1932 r. i uda si na emerytur do Zabrza do par. w. Franciszka, gdzie przebywa przez ca wojn. Zmar w 1948 r.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019