Ks. Dawid KONTNY

Ks. Dawid KONTNY - ur. 22.05.1990 roku w Oleśnie, syn Tadeusza i Lidii, zamieszkały w Wysokiej. Od najmłodszych lat ministrant, następnie lektor i przełożony ministrantów. W latach 2006 – 2009 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie, gdzie w maju 2009 roku złożył egzamin maturalny. W czerwcu tego samego roku złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu oraz na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Studia oraz formację rozpoczął praktycznie z chwilą rozpoczęcia posługi biskupiej przez nowego biskupa opolskiego Andrzeja Czaję we wrześniu 2009 roku. Posługę lektoratu przyjął dnia 26 lutego 2012 roku, natomiast w dniu 10 grudnia tego samego roku przyjął posługę akolitatu. Święceń diakońskich udzielił mu dniu 10 maja 2014 roku opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. W dniach 18 marca – 3 maja 2015 roku ks. diakon Dawid Kontny odbywał swą praktykę diakońską w Parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach, natomiast w dniu 11 maja 2015 roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. dra Wacława Borka. Ks. Dawid Kontny przyjął święcenia prezbiteratu dnia 23 maja 2015 roku z rąk ks. bpa Andrzeja Czai, jako pierwszy kapłan – właśnie po 27 latach od święceń prezbiteratu naszego ks. biskupa.
Od sierpnia podejmie posługę kapłańską w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019