Ks. Jzef Kopietz

Ks. Jzef Kopietz ur. si 09.05.1888 w Gliwicach – Sonicy. wicenia kapaskie przyj 15.02.1925 r. we Wrocawiu. Mia ju wtedy 37 lat. By wikarym w Bytomiu – Bobrku oraz w Chrcicach pod Opolem. 16.02.1932 zosta mianowany administratorem parafii Wysoka. By dobrym gospodarzem. Z jego inicjatywy w lipcu 1933 r. wysocki koci otrzyma 4 nowe dzwony w miejsce tych, ktre pochona I wojna wiatowa. w lipcu 1942 zostay znowu przeznaczone na militaria. W 1936 r. sprowadzi nowe organy firmy Rieger z Mokrych koo Gubczyc. Rwnie plebania otrzymaa nowy ksztat. 17.06.1937 r. zosta aresztowany przez Gestapo i wywieziony do Wrocawia. Postawiono mu zarzut, e utrzymuje kontakty z polskim biskupem Juliuszem Biekiem w Katowicach. Caa plebania zostaa brutalnie zrewidowana, otworzono nawet testament ksia. Zosta skazany na obz pracy. Nie mg wrci do Wysokiej. Po wizieniu przenis si do Brynicy pod Opolem. Pracowa tam do 1958 r. Majc 70 lat przeszed na emerytur i zamieszka w Kup, gdzie zmar w 1965 r.. Tam te jest pochowany.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019