Ks. Józef Kopietz

Ks. Józef Kopietz ur. się 09.05.1888 w Gliwicach – Sośnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 15.02.1925 r. we Wrocławiu. Miał już wtedy 37 lat. Był wikarym w Bytomiu – Bobrku oraz w Chróścicach pod Opolem. 16.02.1932 został mianowany administratorem parafii Wysoka. Był dobrym gospodarzem. Z jego inicjatywy w lipcu 1933 r. wysocki kościół otrzymał 4 nowe dzwony w miejsce tych, które pochłonęła I wojna światowa. w lipcu 1942 zostały znowu przeznaczone na militaria. W 1936 r. sprowadził nowe organy firmy Rieger z Mokrych koło Głubczyc. Również plebania otrzymała nowy kształt. 17.06.1937 r. został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do Wrocławia. Postawiono mu zarzut, że utrzymuje kontakty z polskim biskupem Juliuszem Bieńkiem w Katowicach. Cała plebania została brutalnie zrewidowana, otworzono nawet testament księża. Został skazany na obóz pracy. Nie mógł wrócić do Wysokiej. Po więzieniu przeniósł się do Brynicy pod Opolem. Pracował tam do 1958 r. Mając 70 lat przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kup, gdzie zmarł w 1965 r.. Tam też jest pochowany.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019