Ks. Antoni Kaleja

Ks. Antoni Kaleja – ur. 21.12.1905. Święcenia kapłańskie przyjął 20.01.1933 z rąk Ks. abpa Adolfa kard. Bertrama. Jego pierwsza parafia to rodzinne Olesno. Tam pracował przez 5 lat. Po aresztowaniu ks. prob. Koptza często dojeżdżał do Wysokiej na zastępstwo. 20.01.1938 został mianowany administratorem parafii, natomiast nominacje na proboszcza otrzymał 28.12.1939 r.. Ze względu na to że Wysoka była pod czułym okiem Gestapo Ks. Kaleja starał się bardzo spokojnie prowadzić duszpasterstwo w swojej jeszcze i tak dość rozległej parafii.

Przede wszystkim położył mocny nacisk na liturgię i upiększenie nabożeństw. Założył chór i orkiestrę. Bardzo dbał o wykonanie wszystkich pieśni i utworów religijnych. Szczególnie bogate pod tym względem były święta. Pedantyczny w postawie, nieco pański w zachowaniu, skrupulatny w wykonaniu, konsekwentny w wymaganiu, towarzyski we współbyciu w innymi, wierny w sprawowaniu sakramentu pojednania, „obfity” w głoszeniu słowa Bożego, gorliwy w pasterzowaniu. Miał autorytet tak u wiernych jak i u władz. 6 sierpnia 1953 został mianowany dziekanem dekanatu oleskiego. Urząd ten piastował w dekanacie oleskim ponad 30 lat. W latach 1958 – 63 wybudował kościół w Kolonii Ł. pw. Matki Bożej Fatimskiej. Po nagłej śmierci Ks. prob. Łysika w Oleśnie został przeniesiony do Olesna, gdzie przed wojna był wikarym. Tam sprawował funkcję duszpasterska do 1983 r. W tym czasie doczekał się święceń kapłańskich 20 parafian. W Oleśnie początki miał trudne. Ludzie byli mu niechętni. po latach jednak okazało się ze najbardziej oblegany w kościele Bożego Ciała był jego konfesjonał. Po przejściu na emeryturę żył jeszcze 3 lata. Zmarł 4 maja 1986 r. Był wielkim miłośnikiem Ziemi Śląskiej, jej mowy a szczególnie Ziemi oleskiej, która była jego ziemia urodzenia i miejscem wypełnienia jego służby kapłańskiej. Opowiada się o Ks. radcy Antonim wiele radosnych anegdot, faktów, zdarzeń, które na stałe wrosły w krajobraz naszej ziemi. Był niewątpliwie człowiekiem jednającym ludność. Do końca zachowywał jednoznaczna postawę wobec administratorów czasów stalinowskich. Był dobrym duszpasterzem. Tak go zapamięta Wysoka i tak go będzie pamiętać cała Ziemia Oleska. Spoczął na cmentarzu przy umiłowanym kościółku św. Anny.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019