Ks. Antoni Kaleja

Ks. Antoni Kaleja – ur. 21.12.1905. wicenia kapaskie przyj 20.01.1933 z rk Ks. abpa Adolfa kard. Bertrama. Jego pierwsza parafia to rodzinne Olesno. Tam pracowa przez 5 lat. Po aresztowaniu ks. prob. Koptza czsto dojeda do Wysokiej na zastpstwo. 20.01.1938 zosta mianowany administratorem parafii, natomiast nominacje na proboszcza otrzyma 28.12.1939 r.. Ze wzgldu na to e Wysoka bya pod czuym okiem Gestapo Ks. Kaleja stara si bardzo spokojnie prowadzi duszpasterstwo w swojej jeszcze i tak do rozlegej parafii.

Przede wszystkim pooy mocny nacisk na liturgi i upikszenie naboestw. Zaoy chr i orkiestr. Bardzo dba o wykonanie wszystkich pieni i utworw religijnych. Szczeglnie bogate pod tym wzgldem byy wita. Pedantyczny w postawie, nieco paski w zachowaniu, skrupulatny w wykonaniu, konsekwentny w wymaganiu, towarzyski we wspbyciu w innymi, wierny w sprawowaniu sakramentu pojednania, „obfity” w goszeniu sowa Boego, gorliwy w pasterzowaniu. Mia autorytet tak u wiernych jak i u wadz. 6 sierpnia 1953 zosta mianowany dziekanem dekanatu oleskiego. Urzd ten piastowa w dekanacie oleskim ponad 30 lat. W latach 1958 – 63 wybudowa koci w Kolonii . pw. Matki Boej Fatimskiej. Po nagej mierci Ks. prob. ysika w Olenie zosta przeniesiony do Olesna, gdzie przed wojna by wikarym. Tam sprawowa funkcj duszpasterska do 1983 r. W tym czasie doczeka si wice kapaskich 20 parafian. W Olenie pocztki mia trudne. Ludzie byli mu niechtni. po latach jednak okazao si ze najbardziej oblegany w kociele Boego Ciaa by jego konfesjona. Po przejciu na emerytur y jeszcze 3 lata. Zmar 4 maja 1986 r. By wielkim mionikiem Ziemi lskiej, jej mowy a szczeglnie Ziemi oleskiej, ktra bya jego ziemia urodzenia i miejscem wypenienia jego suby kapaskiej. Opowiada si o Ks. radcy Antonim wiele radosnych anegdot, faktw, zdarze, ktre na stae wrosy w krajobraz naszej ziemi. By niewtpliwie czowiekiem jednajcym ludno. Do koca zachowywa jednoznaczna postaw wobec administratorw czasw stalinowskich. By dobrym duszpasterzem. Tak go zapamita Wysoka i tak go bdzie pamita caa Ziemia Oleska. Spocz na cmentarzu przy umiowanym kociku w. Anny.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019