Ks. Reinhold Klein

Ks. Reinhold Klein – ur. 05.09.1933 w Gosławicach (Opole). Świec. kapłańskie przyjął 22.06.1958 w Opolu z rąk ks. bpa Fr. Jopa. Najpierw był wikarym w Gliwicach ( św. Piotr i Paweł - 2 lata ), w Chróścicach pod Opolem ( 3 lata) w Zabrzu ( św. Franciszek ( 3 lata). W latach 19665 – 71 jest proboszczem w Kolnicy k. Grodkowa a od 10.08.71 jest proboszczem w parafii Wysoka. W tym okresie wykonał wiele prac...Została założona radiofonizacja, założono centralne ogrzewanie w kościele i na Plebanii, w Kolonii zamieniono dachówke na kościele na blachę cynkową, w Wachowie zmieniono część gontów na dachu...

W czasie jego duszpasterzowania odbył się pogrzeb Ks. bpa Juliusza Bieńka 21.01.1978 r. W pogrzebie wzięło udział 5 biskupów; bp.A.Nossol, bp. W.Wycisk, bp A.Adamiuk, bp H.Bednorz, bp Domin, bp Kurpas a także 160 kapłanów. 10.06.1979 Ks. R. Klein wyjechał do Niemiec. pierwsza placówką było Schwetingen ( diec. Freiburg) a następnie Upstadt-Weiher w diecezji Freiburg. Zmarł 18.08.2001 w Upstadt-Weiher i tam został pochowany. List Księdza Kleina do księdza proboszcza Henryka Kontnego dotyczący figury MBF: Pfarrer Reinhold Klein 28.04.99Hambrucken KirchstraBe 2 76707 Hambrucken. Tel. 07255/9410 Fax 07255/6931 Dot: Figura M. B. Fatimskiej dla Kolonii Łomnickiej Rozmowa telefoniczna w dniu 28.04.99 Drogi księże Henryku! Oto niektóre informacje: W czerwcu 1979 za zgodę ks. biskupa w Opolu opuszczam parafia Wysoka. - We wrześniu 1979 obejmuję parafię św. Mikołaja w Ubstadt-Weiher w diecezji Freiburg. - Rok później dochodzi jeszcze parafia św. Marcellego w Stettfeld. - W mojej parafii poznałem wielkiego czciciela MB. Fatimskiej - Pana Ryszarda Prestel. Rokrocznie pielgrzymuje do Fatimy, by tam modlić się w intencjach osobistych, parafii i całego świata. Jest on katolikiem i cieszy się dobrym zdrowiem. W ostatnich latach udał się pieszo z rodzinką aż do Rzymu (oczywiście etapami). • Na początku 1980 roku zgłosił się u mnie z pytaniem czy w naszym kościele w Weiher możnaby znaleźć miejsce dla figury MB. Fatimskiej. - Ponieważ mieliśmy duży obraz ołtarzowy Wniebowzięcia MB. - stąd trudnoby postawić przed ołtarzem jeszcze Fatimską MB. Wtedy przyszła mi myśl: do Kolonii Łomnickiej, do mojej byłej parafii skieruję figurę MB. Fatimskiej. - Byłem dziś u niego i rozmawialiśmy na ten temat. - Dał mi też do przeczytania listy od sióstr zakonnych z Wysokiej, w których opisuję te wielkie uroczystości przy wprowadzeniu tej figury do Kolonii Łomnickiej. - Początkowe trudności - dla której parafii jest przeznaczona, rozwiały się szybko po odwiedzinach ks. biskupa Wacława Wyciska w mojej parafii w Ubstadt-Weiher, kiedy mucałą historię tego podarunku wytłumaczyłem. -Wielką radość miałem w czasie odwiedzin w Polsce, gdy osobiście mogłem w kościele w Kolonii Łomnickiej odmówić „Ave Maria" przed Matkę Boskiej z Fatimy. Niech pielgrzymi znajdę na miejscu pomocy i pociechy za pośrednictwem Matki Najświętszej z Fatimy. Pozdrawia serdecznie Pan Ryszard Prestei z Weiher i Pfarrer Reinhold Kleinwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019