Ks. Reinhold Klein

Ks. Reinhold Klein – ur. 05.09.1933 w Gosawicach (Opole). wiec. kapaskie przyj 22.06.1958 w Opolu z rk ks. bpa Fr. Jopa. Najpierw by wikarym w Gliwicach ( w. Piotr i Pawe - 2 lata ), w Chrcicach pod Opolem ( 3 lata) w Zabrzu ( w. Franciszek ( 3 lata). W latach 19665 – 71 jest proboszczem w Kolnicy k. Grodkowa a od 10.08.71 jest proboszczem w parafii Wysoka. W tym okresie wykona wiele prac...Zostaa zaoona radiofonizacja, zaoono centralne ogrzewanie w kociele i na Plebanii, w Kolonii zamieniono dachwke na kociele na blach cynkow, w Wachowie zmieniono cz gontw na dachu...

W czasie jego duszpasterzowania odby si pogrzeb Ks. bpa Juliusza Bieka 21.01.1978 r. W pogrzebie wzio udzia 5 biskupw; bp.A.Nossol, bp. W.Wycisk, bp A.Adamiuk, bp H.Bednorz, bp Domin, bp Kurpas a take 160 kapanw. 10.06.1979 Ks. R. Klein wyjecha do Niemiec. pierwsza placwk byo Schwetingen ( diec. Freiburg) a nastpnie Upstadt-Weiher w diecezji Freiburg. Zmar 18.08.2001 w Upstadt-Weiher i tam zosta pochowany. List Ksidza Kleina do ksidza proboszcza Henryka Kontnego dotyczcy figury MBF: Pfarrer Reinhold Klein 28.04.99Hambrucken KirchstraBe 2 76707 Hambrucken. Tel. 07255/9410 Fax 07255/6931 Dot: Figura M. B. Fatimskiej dla Kolonii omnickiej Rozmowa telefoniczna w dniu 28.04.99 Drogi ksie Henryku! Oto niektre informacje: W czerwcu 1979 za zgod ks. biskupa w Opolu opuszczam parafia Wysoka. - We wrzeniu 1979 obejmuj parafi w. Mikoaja w Ubstadt-Weiher w diecezji Freiburg. - Rok pniej dochodzi jeszcze parafia w. Marcellego w Stettfeld. - W mojej parafii poznaem wielkiego czciciela MB. Fatimskiej - Pana Ryszarda Prestel. Rokrocznie pielgrzymuje do Fatimy, by tam modli si w intencjach osobistych, parafii i caego wiata. Jest on katolikiem i cieszy si dobrym zdrowiem. W ostatnich latach uda si pieszo z rodzink a do Rzymu (oczywicie etapami). • Na pocztku 1980 roku zgosi si u mnie z pytaniem czy w naszym kociele w Weiher monaby znale miejsce dla figury MB. Fatimskiej. - Poniewa mielimy duy obraz otarzowy Wniebowzicia MB. - std trudnoby postawi przed otarzem jeszcze Fatimsk MB. Wtedy przysza mi myl: do Kolonii omnickiej, do mojej byej parafii skieruj figur MB. Fatimskiej. - Byem dzi u niego i rozmawialimy na ten temat. - Da mi te do przeczytania listy od sistr zakonnych z Wysokiej, w ktrych opisuj te wielkie uroczystoci przy wprowadzeniu tej figury do Kolonii omnickiej. - Pocztkowe trudnoci - dla ktrej parafii jest przeznaczona, rozwiay si szybko po odwiedzinach ks. biskupa Wacawa Wyciska w mojej parafii w Ubstadt-Weiher, kiedy muca histori tego podarunku wytumaczyem. -Wielk rado miaem w czasie odwiedzin w Polsce, gdy osobicie mogem w kociele w Kolonii omnickiej odmwi „Ave Maria" przed Matk Boskiej z Fatimy. Niech pielgrzymi znajd na miejscu pomocy i pociechy za porednictwem Matki Najwitszej z Fatimy. Pozdrawia serdecznie Pan Ryszard Prestei z Weiher i Pfarrer Reinhold Kleinwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019