Ks. mgr Jzef Mroche

Ks. mgr Jzef Mroche – ur. si 28.08.1944 w Krasiejowie. wicenia kapaskie przyj 15.06.1969 z rk ks. bpa Fr. Jopa. W latach 1969 – 73 pracuje jako wikary w Strzelcach Opolskich ( w. Wawrzyca) a nastpnie w Opolu – Pwsi ( w. Michaa ). Stamtd na podstawie nominacji ks bpa A.Nossola z dnia 07.06.1979 zostaje mianowany proboszczem w Wysokiej. Ten okres by bardzo bogaty w wiele wydarze natury gospodarczej i duszpasterskiej. Zostay wymalowane kocioy – w Kolonii . i w Wysokiej oraz w Wachowie, nowy wystrj wewntrzny otrzyma koci w Kolonii .. W tym okresie te „dotara z Fatimy Matka Boa” do kocioa w Kolonii . a na wiey kocioa w Wysokiej zawieszone zostay 4 nowe dzwony ( 1984 ). Uporzdkowane zostao obejcie kocioa w Wachowie, urzdzony zosta parking przy kociele w Wysokiej. Wskrzeszona zostaa do ycia orkiestra parafialna, w ktrej sam bra czynny udzia grajc na saksofonie. Na czas jego duszpasterzowania przypada jedna z najwspanialszych uroczystoci parafialnych. 11.06.1988 wicenia kapaskie przyj Ks. Andrzej Czaja a 18 czerwca po 25 latach odbyy si w parafii kolejne prymicje z bardzo licznym udziaem wiernych. Przy wielu inwestycjach Ks. Jzef postawi sobie za cel ubogacenie ycia parafialnego rnego rodzaju uroczystociami okazjonalnymi, aby w ten sposb zjednoczy bardzo rozlega parafi, nauczy ludzi witowa i wsplnie si radowa. Wykorzystywa ku temu kad moliw okazj, aby organizowa festyny, doynki, rocznice, spotkania. Taki styl podoba si ludziom i weszo to w yw tradycj caej wsplnoty parafialnej W 1989 r. zosta przeniesiony do parafii Krapkowice – Otmt a nastpnie 21.11.1993 do parafii Nako pod Opolem.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019