Zmarli kapłani 1900-2000

29.10.2001 r. na ścianie frontowej od strony południowej Kaplicy Cmentarnej zostały umieszczone TABLICE PAMIĄTKOWE - które przypominają nam o zmarłych Kapłanach, którzy z Wysokiej pochodzą lub w Wysokiej pracowali jako proboszczowie w ostatnim stuleciu. To "pamiątkowe miejsce" ma ocalić od zapomnienia te osoby - Kapłanów, którzy z "tej ziemi wyrośli" i poszli w "świat głosić ewangelię" oraz te osoby - Kapłanów, którzy posłuszni swojemu biskupowi tu zostali posłani i służyli ludowi tej ziemi, aby wiara ludu śląskiego nie tylko została zachowana, ale jeszcze mocniej się umacniała i rozwijała. Przy Kapłanach - proboszczach zostały podane daty ich pracy w naszej Parafii , natomiast przy Kapłanach pochodzących z naszej Parafii - daty urodzenia i śmierci zachowaniem . To miejsce na którym zawieszono tablice zostało przygotowane przez Jana & Antoniego LYSY - braci Ks. Rocha i Ks. Karola. Niech przez kolejne lata to miejsce przemawia do nas i kształtuje sumienie i wiarę pokoleń, które tu będą żyły.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019