Ks. dr hab. Andrzej Czaja

Ks. bp dr hab. Andrzej CZAJA – ur. 26.12.1963 w Oleśnie. Święcenia Kapłańskie przyjął 11.06.1988 r. w Kluczborku z rąk Ks. Bpa Jana Bagińskiego. Studia zakończył pracą magisterską pod kierownictwem ks. bpa A. Nossola na temat: "Pneumatologiczny wymiar chrystologii w polskiej literaturze teologicznej"

Po święceniach pracował przez rok jako wikary w parafii św. Józefa w Zabrzu. a następnie został wytypowany na studia specjalistyczne na KUL. ( 1989 – 93), które ukończył obroną pracy doktorskiej w marcu 1994 na temat: „Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena”. Praca była pisana pod kierunkiem O.prof. dra hab.Celestyna Napiórkowskieg OFMConv. Na tej podstawie 01.10.1994 został zaangażowany jako asystent w I-ej Katedrze Teologii Dogmatycznej w KUL-u. Rok później przejął również zajęcia z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Opolskim na wydziale teologicznym.
W latach 01.10.1996 - 30.09.98 przebywał na urlopie z racji stypendium w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera w Padeborn, gdzie przygotowywał rozprawę habilitacyjną. Ta praca została ukoronowana obroną pracy habilitacyjnej 13.05.2003 w Lublinie. Temat pracy:" "Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej". Obecnie jest Kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej w Lublinie i Kierownikiem Katedry Zasad Ekumenizmu w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Uniwersytecie Opolskim.
14 sierpnia 2009 roku został mianowany biskupem opolskim. 29 sierpnia 2009 roku odbyła się konsekracja biskupia i kanoniczne objęcie diecezji oraz ingres do katedry opolskiej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019