Ks. dr hab. Andrzej Czaja

Ks. bp dr hab. Andrzej CZAJA – ur. 26.12.1963 w Olenie. wicenia Kapaskie przyj 11.06.1988 r. w Kluczborku z rk Ks. Bpa Jana Bagiskiego. Studia zakoczy prac magistersk pod kierownictwem ks. bpa A. Nossola na temat: "Pneumatologiczny wymiar chrystologii w polskiej literaturze teologicznej"

Po wiceniach pracowa przez rok jako wikary w parafii w. Jzefa w Zabrzu. a nastpnie zosta wytypowany na studia specjalistyczne na KUL. ( 1989 – 93), ktre ukoczy obron pracy doktorskiej w marcu 1994 na temat: „Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mhlena”. Praca bya pisana pod kierunkiem O.prof. dra hab.Celestyna Napirkowskieg OFMConv. Na tej podstawie 01.10.1994 zosta zaangaowany jako asystent w I-ej Katedrze Teologii Dogmatycznej w KUL-u. Rok pniej przej rwnie zajcia z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Opolskim na wydziale teologicznym.
W latach 01.10.1996 - 30.09.98 przebywa na urlopie z racji stypendium w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Mhlera w Padeborn, gdzie przygotowywa rozpraw habilitacyjn. Ta praca zostaa ukoronowana obron pracy habilitacyjnej 13.05.2003 w Lublinie. Temat pracy:" "Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kocioa jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej". Obecnie jest Kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej w Lublinie i Kierownikiem Katedry Zasad Ekumenizmu w Instytucie Ekumenizmu i Bada nad Integracj na Uniwersytecie Opolskim.
14 sierpnia 2009 roku zosta mianowany biskupem opolskim. 29 sierpnia 2009 roku odbya si konsekracja biskupia i kanoniczne objcie diecezji oraz ingres do katedry opolskiej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019