Projekt "Zdobywam Nowy Zawd"

Projekt skierowany jest do: 155 osb (minimum 80 kobiet) w wieku produkcyjnym - rolnicy i domownicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw) ktrzy zo owiadczenie o zamiarze podjcia zatrudnienia/samozatrudnienia niezwizanego z rolnictwem, zamieszkujcy na terenie powiatu oleskiego w wojewdztwie opolskim.


Aktualne informacje nt. kursw w ramach tego projektu znajdziecie Pastwo na stronie projektu: zdobywam-nowy-zawod.olesno.pl
Projekt "Zdobd Nowy Zawd"

Projekt skierowany jest do: 149 osb (minimum 78 kobiet) w wieku produkcyjnym - rolnicy i domownicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw) ktrzy zo owiadczenie o chci podjcia aktywnoci poza rolnictwem, zamieszkujcy na terenie gmin wiejskich oraz obszarw wiejskich gmin miejsko-wiejskich powiatu lublinieckiego w wojewdztwie lskim


Aktualne informacje nt. kursw w ramach tego projektu znajdziecie Pastwo na stronie projektu: zdobadz-nowy-zawod.olesno.pl


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019