Projekt "Zdobywam Nowy Zawód"

Projekt skierowany jest do: 155 osób (minimum 80 kobiet) w wieku produkcyjnym - rolnicy i domownicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) którzy złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia niezwiązanego z rolnictwem, zamieszkujący na terenie powiatu oleskiego w województwie opolskim.


Aktualne informacje nt. kursów w ramach tego projektu znajdziecie Państwo na stronie projektu: zdobywam-nowy-zawod.olesno.pl
Projekt "Zdobądź Nowy Zawód"

Projekt skierowany jest do: 149 osób (minimum 78 kobiet) w wieku produkcyjnym - rolnicy i domownicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) którzy złożą oświadczenie o chęci podjęcia aktywności poza rolnictwem, zamieszkujący na terenie gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich powiatu lublinieckiego w województwie śląskim


Aktualne informacje nt. kursów w ramach tego projektu znajdziecie Państwo na stronie projektu: zdobadz-nowy-zawod.olesno.pl


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019