Wsplnota modlitewna w. Michaa Archanioa w parafii pw. w. Mikoaja i w. Magorzaty w Wysokiej
1 stycznia 2011 r.

Wstp
Wsplnota w. Michaa nawizuje do starej tradycji modlitwy na lsku na przeomie XIX i XX wieku, jak podejmowano za wstawiennictwem w. Michaa Archanioa, w sytuacjach rnego rodzaju zagroe. Modlono si przede wszystkim o trzewo rodzin, o dobre wychowanie dzieci, o ducha religijnego w rodzinach.
W XXI wieku powstao wiele nowych zagroe, ktre w sposb szczeglny uderzaj w dzieci, modzie, mode maestwa i rodziny oraz w kapastwo. w. Micha Archanio, obroca Boych planw zbawienia, walczcy otwarcie ze zem oraz zym duchem, ktry zwodzi ludy i narody z drogi zbawienia, jest tym, ktry wspiera nas w yciu ask Bo i w kroczeniu za Nim.
Zu naley si przeciwstawi dobrem. Jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania wszelkich wpyww zego ducha, ktry istnieje i ktry stara si odebra czowiekowi nadziej zbawienia. Jednym ze sposobw walki ze zem jest wanie modlitwa. Wsplnota pragnie j podj stajc pod sztandarem w. Michaa, Ksicia zastpw niebieskich.
Nasz modlitw chcemy stworzy pas ochronny bronicy przed zem dzieci, modzie, mode maestwa i kapanw. Pragniemy ni otoczy te najcenniejsze wartoci, jakie stanowi o czowieczej godnoci chrzecijaskiej: wiar, nadziej i mio, jak rwnie wizi ducha i relacje spoeczne, jakie tworz si w rodzinie i poprzez rodzin, ktra jest pocztkiem Kocioa.
W tym celu postanawiamy wsplnie modli si kadego dnia modlitw do w. Michaa Archanioa, ktr otrzymujemy z chwil wpisu. Postanawiamy take w miar moliwoci w kady I pitek lub w jego okolicach przystpi do spowiedzi w. oraz przyj Komuni w. w tych samych intencjach. Modlitw i ask sakramentaln zabezpieczamy siebie i innych przed zem.
W ten sposb chcemy otoczy dobrem modlitwy szczeglnie tych naszych bliskich, ktrzy s naraeni na zo lub te ju znajduj si pod wpywem jego dziaania. Kapani staraj si odprawi przynajmniej jedn Msz w. w miesicu za wszystkich czonkw wsplnoty, dodajc intencj do Mszy w. za parafian, take w intencjach zmarych, ktrzy nag mierci zeszli z tego wiata.
Czonkowie wsplnoty s zaproszeni, aby raz w roku przey rekolekcje zamknite, ktre bd organizowane w Domu Dobrego Pasterza u Ksiy Werbistw w Nysie. Czas ten jest potrzebny do przemylenia swego ycia duchowego oraz umocnienia wizi z czonkami innych wsplnot, ktre powstay na terenie diecezji opolskiej.
Zarzd wsplnoty stanowi: ks. proboszcz miejsca lub kapan przez niego delegowany oraz wybrane osoby, wchodzce w skad zarzdu. Mog oni zosta zaproszeni przez duszpasterza lub te metod wyboru dokonanego we wsplnocie. Zarzd stara si przede wszystkim motywowa czonkw wsplnoty oraz innych ludzi do walki ze zem w sobie i wok siebie.
Kady z czonkw stara si pracowa nad sob, za swoj modlitw i mioci pragnie otacza tych, ktrzy potrzebuj pomocy duchowej. Zjednoczeni w Komunii z Bogiem oraz we wsplnocie wiemy, e moemy wszystko. Bg bdzie nam peni wszelkich naszych potrzeb i bogosawiestwem w budowaniu dobra w naszych rodzinach oraz we wsplnocie parafialnej.
Niech w. Micha Archanio, Boy Posaniec, prowadzi nas, wspiera i dodaje si w walce ze zem. Niech nam wyprasza moc Ducha witego, abymy w Jego wietle mogli trwa przy Jezusie Chrystusie na drodze do Domu Ojca, gdzie mieszka jest wiele. Niech Bg w Trjcy Jedyny bdzie zawsze naszym celem i wartoci najwiksz, za inni ludzie niech bd nasz trosk mioci, aby doszli do bram zbawienia w krlestwie Boga i Pana naszego.
o. Henryk Kaua SVD
- koordynator wsplnoty

Przyrzeczenie

Chryste, Zbawco mj i Krlu, oddaj si Tobie cakowicie i pragn wytrwale szerzy Twoje Krlestwo pod opiek Twej Niepokalanej Matki i w. Michaa Archanioa, nieustraszonego szermierza czci Boej, a mojego wodza. Amen

Modlitwy

Egzorcyzm z prob do w. Michaa Archanioa

P. W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego
W. Amen
Proba
wity Michale Archaniele, Ksi i Wodzu zastpw anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagroonym przez moce ciemnoci. Przecie stworzeni zostali na obraz Boga, odkupieni yciem, mierci i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, przeznaczeni jako witynie Boe do zamieszkania przez Ducha witego.
W Tobie, w. Michale, Koci ma swego Stra i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczliwoci. Bagaj Boga Pokoju, aby obali wadz szatana, siewcy zamtu i nie dozwoli mu trzyma ludzi w niewoli ani szkodzi Kocioowi. Niech przez Ciebie Niewiasta obleczona w soce, Krlowa Aniow, zetrze gow Antychrysta i osania swoje ziemskie dzieci przed jego zowrogim wpywem.
Pierwszy obroco chway Najwyszego, zanie nasze proby do Boga i wyjednaj nam Jego miosierdzie. Zwi szatana i wtr w przepastne czelucie, aby wicej nie zwodzi narodw. Przyczy si do tego, abymy przez ycie pielgrzymie i przez ca wieczno wypowiadali Twoje haso: "Kt jak Bg!".

Egzorcyzm
W imi Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Boej Rodzicielki Maryi, w. Michaa Archanioa, wszystkich Aniow i witych przystpujemy z ufnoci do odparcia zego ducha.
P. Niech powstanie Bg, a nieprzyjaciele Jego niech si rozprosz!
W. Niech uciekaj sprzed oblicza Jego ci, ktrzy Go nienawidz!
P. Oto czynimy znak + Krzya Paskiego, uciekajcie wrogie zastpy!
W. Zwyciy Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida!
P. Oka nam, Panie, miosierdzie swoje!
W. I daj nam Twoje zbawienie!

Duchu nieczysty, peen nienawici i kamstwa, zwyciony na Krzyu, przez niewinn krew Jezusa Chrystusa nie wa si przeladowa Jego Kocioa, ani zwodzi rodzaju ludzkiego. Nie poniaj ludzi, ktrzy s wityni Boga. Duchu peen zdrady, nie zagubiaj tej wybranej czstki Kocioa, ktra wyrzeka si ciebie i wzywa pomocy potnego imienia Boga.
P. Rozkazuje ci Pan Najwyszy!
W. Amen.
P. Z Ktrym ty, powodowany wielk pycha, chcesz si rwna, a Ktry w odwiecznej swej mioci pragnie wszystkich ludzi zbawi i doprowadzi do poznania prawdy.
P. Rozkazuje ci Bg w Trjcy witej, Jedyny Ojciec, Syn i Duch wity!
W. Amen.
p. Ojciec, rdo wszelkiego bytu i dobra, Syn, ktry dla zbawienia ludzi przyj natur czowieka, uniy samego siebie i sta si posusznym a do mierci, a po zbudowaniu Kocioa na trwaej opoce zapowiedzia, e bramy piekielne go nie przemog, bo pozostanie z nim a do skoczenia wiekw. Duch wity, ktry oywia Lud Boy swoi twrczym tchnieniem, zapewniajc mu uwicenie i nieskaon wierno.
P. Rozkazuje ci wity znak Krzya i moc wszystkich tajemnic wiary chrzecijaskiej!
W. Amen.
P. Rozkazuje ci wita Boa Rodzicielka, Dziewica Maryja!
W. Amen.
P. Ktra od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczcia peni ask i pokor stara twoj tward gow.
W. Amen.
P. Rozkazuje ci w. Micha Archanio z zastpami Aniow!
W. Amen.
P. Rozkazuje ci wiara Apostow, krew Mczennikw i wstawiennictwo wszystkich witych!
W. Amen.

W imi witego i prawdziwego Boga, ktry umiowa wiat, e Syna swego Jednorodzonego da, aby nikt z ludzi, ktrzy w Niego wierz, nie zgin, ale mia ywot wieczny - wzywamy ci, duchu przewrotny, peen zawici i pychy, szerzycielu za i niepokoju, przesta czyha na wolno Kocioa i dzieci Boych, nie zabieraj miejsca nalenego Chrystusowi. Uni si przed potg Boga, Stwrcy nieba i ziemi; zatrw si i uciekaj na wezwanie witego imienia JEZUS. Przed nim dry pieko, korzy si caa ludzko, a wszyscy anioowie zgodnie je chwal, woajc: wity, wity, wity, Pan Bg Zastpw!
P. Panie wysuchaj modlitw moj!
W. A woanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
P. Pan z wami!
W. I z duchem twoim!

P. Mdlmy si. Boe nieba i ziemi, Boe Aniow i Archaniow, Boe Patriarchw i Prorokw, Boe Apostow, Mczennikw, Wyznawcw i Dziewic, Boe Dawco ycia, Stwrco wszechrzeczy widzialnych i niewidzialnych, panowanie Twoje trwa bdzie bez koca. Pokornie Ci prosimy, uwolnij nas od przemocy zych duchw, obdarz swoimi askami i doprowad do ycia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen
P. Od side szataskich!
W. Zachowaj nas, Panie!
P. Aby nieprzyjaci Kocioa witego poniy raczy!
W. Ciebie prosimy, wysuchaj nas, Panie.
P. Aby Lud swj wierny w wolnoci utrwali raczy!
W. Ciebie prosimy, wysuchaj nas, Panie.
(Pokropienie wod wicon)

Powicenie si w. Michaowi
O wielki Ksi niebieski, najwierniejszy Stru Kocioa, wity Michale Archaniele, oto ja, chocia bardzo niegodny twego oblicza, jednak ufny w Tw dobro, powodowany potnym wpywem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staj przed Tob w towarzystwie mego Anioa Stra i w obecnoci wszystkich Aniow niebieskich, ktrych bior za wiadkw mego naboestwa ku Tobie. Ciebie dzi obieram za swego szczeglnego obroc i ordownika. Postanawiam sobie mocno czci Ci zawsze i stara si usilnie o Twoj cze. Bd przy mnie przez cae ycie moje, abym nigdy nie obrazi Pana Boga myl, sowem lub uczynkiem. Bro mnie przeciw wszystkim pokusom szataskim, gwnie przeciw tym, ktre atakuj wiar i czysto, a w godzin mierci upro pokj mej duszy i zaprowad do ojczyzny wiecznej.

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019