ODPUSTY I DEKANALNE UROCZYSTOCI W DEKANACIE OLESKIM W ROKU 2018

14 I Wysoka - 40 rocznica mierci bpa Bieka, g. 10.30
28 I Modlitwa ekumeniczna - Olesno, koci pw. Boego Ciaa
4 IV Konwent wielkanocny dekanatu oleskiego - Olesno, 11.00
15 IV Inauguracja Jubileuszu 500. lecia konsekracji sanktuarium w. Anny
12 V Bierzmowanie: Olesno, sanktuarium w. Anny: g. 11.00 i 14.00
12 V Matki Boej Fatimskiej - Kolonia . g. 10.00 ( w int. Chorych )
13 V Matki Boej Fatimskiej - Kolonia omnicka g. 8.00 i 10.00
27 V Matki Boej Wspomoenia Wiernych - owoszw
27 V w. Urbana - Wdzina
27 V Trjcy Przenajwitszej - Ciasna
31V Boe Ciao - Olesno
10 VI Najwitszego Serca Pana Jezusa - Chudoba
10 VI w. Antoniego - Sowczyce
24 VI w. Ap. Piotra i Pawa - Sierakw l.
1 VII w. Ap. Piotra i Pawa - Ciarka
24 VI w. Jana Chrzciciela - Wdrynia
1VII Nawiedzenia NMP - omnica
8 VII w. Magorzaty - Wysoka
15 VII MB Szkaplerznej, koci pw. w. Michaa - Olesno
22 VII w. Marii Magdaleny - St. Olesno
29 VII w. Anny, Olesno - gwne uroczystoci 500. lecia konsekracji kocioa
12 VIII w. Wawrzyca - Wachw
15 VIII Wniebowzicia NMP - Borki Mae
19VIII w. Rocha - Grodzisko, par. Olesno
26 VIII w. Bartomieja - Borki Wielkie
2 IX w. Idziego - Gronowice
2 IX w. Jadwigi - Jeowa
23 IX Podwyszenia Krzya w. - Zborowskie
30 XI w. Michaa Archanioa - Olesno
4 X w. Franciszka - Borki Wielkie
18 XI w. Katarzyny Aleksandryjskiej - omnica
9 XII w. Mikoaja - Wysoka

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019