Organizacje

Rada Parafialna

Ochotnicza Stra Poarna

  Zarys historyczny Ochotniczej Stray Poarnej w Wysokiej

  Nowy wz straacki OSP Wysoka - 2011r.

  Powicenie samochodu straackiego - IX 2010

DFK Wysoka

Soectwa w parafii oraz ich sotysi

Wsplnota Maryjna

Ministranci

Orkiestra

Organici

FATIMSKIE BRACTWO SERCA MARYI

Parafialny Zesp Caritas
  Lista czonkw Parafialnego Zespou Caritas w Wysokiej
  Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Olenie

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019