Namaszczenie chorych

Chorzy są skarbem Kościoła. Cierpienie i krzyż, podjęte w łączności z Ukrzyżowanym Zbawicielem jest czasem łaski niejednokrotnie nawrócenia i zrozumienia wielu istotnych prawd w życiu. Chorzy dają nam okazję wypełniać największe przykazanie Pana: Będziesz miłował bliźniego twego... Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnieście uczynili...

Jeżeli chory cierpi bez sakramentów świętych i umrze w takim stanie, odpowiedzialność przed Bogiem ponoszą wszyscy domownicy i najbliżsi.
Pan Jezus żyjąc na ziemi, uzdrowił wielu chorych. Było to znakiem Jego zbawczego posłannictwa. „Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,5).
Apostołowie troszczą się o chorych. Udzielają im sakramentu namaszczenia. „ Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. (Jk 5,14-15).
Sakrament namaszczenia chorych jest to sakrament, przez który otrzymujemy od Chrystusa łaskę umocnienia, potrzebną w chorobie, zostajemy oczyszczeni z grzechów i łączymy nasze cierpienia z Jego ofiarą.
Najczęściej chory, który ma przyjąć sakrament namaszczenia chorych, przyjmuje przedtem sakrament pokuty. Gdyby jednak nie mógł wyznać grzechów swoich w spowiedzi, będą mu one odpuszczone w sakramencie namaszczenia chorych.
Sakrament Chorych, dawniej nazywany niesłusznie Ostatnim Namaszczeniem, nie jest przeznaczony tylko dla umierających, ale przede wszystkim dla chorych, jako Boża siła i moc w cierpieniu.

Kto może przyjąć sakrament chorych ?
Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla ludzi poważnie chorych lub w podeszłym wieku. Można go przyjąć kilka razy w życiu, ilekroć powtórzy się ciężka choroba. Nie należy zwlekać z przyjęciem tego sakramentu do ostatnich chwil życia. Chory powinien być przygotowany i świadomie przyjąć ten sakrament, który umocni go, a nieraz przywróci zdrowie.
Sakrament namaszczenia udzielić można osobom w domu, kościele, szpitalu lub w innym miejscu :

 • w podeszłym wieku
 • przed operacją medyczną, jeśli jej przyczyną jest poważna choroba
 • osobom nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu
 • osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych lub innych podobnych okolicznościach

Odwiedziny chorych .....przygotowanie mieszkania i chorego.

 • Odwiedziny chorych w naszej parafii są w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chorych trzeba uprzednio zgłosić w zakrystii, podając nazwisko i imię chorego oraz dokładny adres.
 • W nagłym i poważnym wypadku kapłana należy wzywać o każdej porze.
 • nie należy odkładać spotkania chorego z Jezusem do końcowych chwil życia.
 • właściwą praktyką jest umożliwienie chorym regularnych spotkań z Jezusem w I piątek miesiąca. Wtedy też jest okazja, aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych

Na przyjście kapłana z posługą duszpasterską należy przygotować

 • stół nakryty białym obrusem, na stole krzyż i zapalone świece, święconą wodę, wodę zwykłą w szklance i łyżeczkę. Gdy kapłan będzie udzielał sakramentu Namaszczenia Chorych - należy przygotować na talerzyku: nieco soli, kawałek waty i pół kromki chleba.
 • gdy spotkasz kapłana idącego do chorego i niosącego Pana Jezusa: PRZYKLĘKNIJ! nie bądź tchórzem i nie wstydź się swojej wiary. Pamiętaj: "Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego i Ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie..."
 • gdy spotkasz kapłana lub nadzwyczajnego szafarza komunii św. jadącego do chorego – przeżegnaj się, odmów modlitwę za chorego, jeżeli to możliwe – przyklęknij.
 • U chorych w domu można odprawiać Mszę świętą. Za tę wielką łaskę i radość im wyświadczoną chorzy są bardzo wdzięczni. Każdy duszpasterz chętnie spełni to życzenie, o ile takie wyrażą chorzy i ich rodziny i będą odpowiednie warunki do odprawienia mszy św.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019